Norwegian-Italian translation of kapellan

Translation of the word kapellan from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kapellan in Italian

kapellan
religionnoun cappellano [m]
Derived terms of kapellan
Similar words

 
 

More examples
1.Sosialismen vil seire," profeterte han til godsets unge kapellan som korset seg overfor så uhyggelige utsikter.
2.Du kan få kalle meg George du også, sier han nådig da vi besøker ham på hybelen i Brooklyn sammen med kapellan Reidar Kirkevold.
3.Givergleden er fantastisk, sier residerende kapellan Ola Hunsager, en av ildsjelene bak innsamlingen.
4.Jeg beklager sterkt at kapellan Bjarne Hansen i Haugerud menighet har besluttet å la de homofile få avholde gudstjeneste i sin kirke førstkommende søndag.
5.Jeg er veldig skuffet og lei meg, sier sogneprest Willie Garvi i Haugerud menighet, som en reaksjon på at hans residerende kapellan har invitert Åpen Kirkegruppe til å holde gudstjeneste for homofile.
6.11 søkere har meldt seg til det ledige embedet som residerende kapellan i Asker menighet i Oslo bispedømme.
7.Assistent Leif Inge Wikse, kapellan Reidar Kirkevold, kontordame Hildegunn Myklebost, assistent Roger Hilleren, husmor Hilde Thoresen og sjømannspresten.
8.Bataljonsprest Reidar Faanes utnevnes til residerende kapellan i Frøya prestegjeld i Nidaros bispedømme.
9.Biskop Aarflot tar forøvrig avstand fra enhver antydning om at reaksjonen overfor kapellan Bjarne Hansens utspill har sammenheng med den strid som i lengre tid har pågått mellom prester i drabantbymenigheten.
10.Biskop Andreas Aarflot (bildet) går sterkt imot kapellan Bjarne Hansen i Haugerud menighet, og vil om nødvendig be departementet gripe inn overfor Hansen, som på eget initiativ har åpnet kirken for de homofile søndag.
11.Brigadeprest ved Brigaden i NordNorge, Knut Kind, utnevnes til residerende kapellan i Vinger prestegjeld i Hamar bispedømme.
12.Cand. theol. Ketil Nødtvedt utnevnes til residerende kapellan i Sælen menighet i Bergen.
13.Cand. theol. Kjell Olav Bø utnevnes til residerende kapellan i Fyllingsdalen menighet i Bergen.
14.Cand. theol. Tormod Nikolay Skipnes utnevnes til residerende kapellan i Trondenes prestegjeld i Nord - Hålogaland bispedømme.
15.Den 41 år gamle Apenes vil søke permisjon fra sin stilling som residerende kapellan i Fagerborg menighet i Oslo.
16.Derefter, og til han i 1962 måtte søke avskjed på grunn av sviktende helse, var han res. kapellan i Bekkelaget menighet.
17.Det blir lange arbeidsdager for staben, som er skåret ned fra ni til seks efter flyttingen, og som, foruten sjømannspresten og de to som allerede er nevnt, består av kapellan Reidar Kirkevold, kontordame Hildegunn Myklebost og assistent Leif Inge Wikse.
18.Det har meldt seg 14 søkere til det ledige embedet som residerende kapellan i Notodden.
19.Det har meldt seg 17 søkere til det nyopprettede embedet som residerende kapellan i Voksen prestegjeld i Vestre Aker prosti i Oslo bispedømme.
20.Dette forteller kapellan Trond Tveit Selvik, en av dem som støttet sogneprest Hallvard Becks avgjørelse om å tilby Åpen Kirkegruppe å avholde sin spesielle gudstjeneste i Ellingsrud kirke under Homodagene ifjor sommer.
21.Dr. South, Kongens Kapellan, var yderst forbitret herover, men sagde først intet dertil.
22.Efter at de homofile har fått nei fra 25 menighetsråd, har residerende kapellan Bjarne Hansen i Haugerud menighet åpnet sin kirkes dører for gudstjenesten som skal holdes i forbindelse med de internasjonale frigjøringsdagene for homofile i Oslo.
23.Efter seks år gikk han tilbake til prekestolen, og ble residerende kapellan på Vålerengen i 1966.
24.Feltprest Anders Skeistrand utnevnes til residerende kapellan i Lindås prestegjeld i Bjørgvin bispedømme.
25.Feltprest Dag Nordbø er utnevnt til residerende kapellan i Tromsøysund menighet i Tromsø.
26.Feltprest Dag Nordbø utnevnes til residerende kapellan i Tromsøysund menighet i Tromsø.
27.Feltprest Harald Kjellmar Runde utnevnes til residerende kapellan i Narvik prestegjeld i SørHålogaland bispedømme.
28.Feltprest Knut Nils Kaldestad utnevnes til residerende kapellan i Årdal prestegjeld i Bjørgvin bispedømme.
29.For de tre som skulle ta opp dette emnet, var den nå avsatte sogneprest, Børre Knudsen, residerende kapellan Even Fougner og generalsekretær i HumanEtisk Forbund, Levi Fragell.
30.Forleden sørget residerende kapellan Ola Hunsager for en korsveisandakt i Kampen kirke med både protestanter og katolikker.
Your last searches