Norwegian-Italian translation of karriere

Translation of the word karriere from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

karriere in Italian

karriere
jobbnoun carriera [f]
Similar words

 
 

More examples
1.Bruk hue," som Aftenpostens redaktør Reidar Lunde sa i starten av sin karriere da han sto foran en lys blå postkasse og skulle finne ut hva dette var for et påhitt.
2.Ei heller er det nok bare å ha militær karriere eller å ha hatt en heldig finger med i oppbyggingen av et firma.
3.Menn gråter ikke" heter en roman av Nils Schjander, om ledernes problemer med å forene hensyn til familie, karriere og seg selv.
4.Ut fra det vi idag vet om sammenhengen mellom barns og ungdoms oppvekstmiljø og deres senere" karriere" skal det ikke mye fantasi til for å se en fremtid der dagens situasjon både innen helse og sosialsektoren og når det gjelder kriminalitet nok kan bli sett på som" gode, gamle dager.
5.(Den schweiziske politimester i St. Gallen som gik imot sine instrukser og reddede tusinder fra lemlestelse og død, hvilket kostede ham karriere og levebrød).
6.(NTBDPA) Den kubanske kjempen Alberto Juantorena avsluttet sin glitrende karriere ved å dele 1. plassen på 800 meter da Vennskap 1984lekene for menn ble avsluttet i Moskva i helgen.
7.(New York Times) Utnevnelsen av Konstantin Tsjernenko som leder av den spesielle kommisjon som skal forestå begravelsen av Jurij Andropov, markerer i det minste en delvis triumf for en kommunistveteran som for bare 15 måneder siden lot til å ha nådd slutten av sin politiske karriere.
8.At vi har hver vår karriere har tvertimot beriket vårt ekteskap, sier Elizabeth Dole og forteller smilende at eftersom hun går først hjemmefra, er det han som rer sengene.
9.Blir det flere" Star Wars"filmer, for nå å snakke om den andre siden av din egen karriere ?
10.De aktive føler først og fremst behov for langsiktig planlegging hvor det tas hensyn til deres sivile karriere - til utdannelse og yrke.
11.De sivilt ansatte bør imidlertid gis en mulighet for karriere de også.
12.Det blir en hard avslutning på din karriere.
13.Det er det største øyeblikk i min 11 år lange karriere, erklærte hun lykkelig.
14.Det er nesten umulig å kombinere karriere med mann og barn.
15.Det ville være uriktig å stanse en mann i en karriere som han er kvalifisert til bare fordi han er presidentens sønn, er et argument man stadig støter på.
16.Din raske karriere må da ha gitt deg en ganske stor porsjon selvtillit ?
17.En politisk karriere av større dimensjoner som f.eks. i storting og regjering, har aldri fristet ?
18.Gjennom hele sitt liv og sin karriere hadde han evnen til å kombinere ideologi og uavhengighet.
19.Har statssekretæren noen gang tenkt på en politisk karriere ?
20.Hensikten med biennalen er å hjelpe de vi tror er de dyktigste, inn i en karriere som strekker seg ut over det nasjonale plan, sa generalsekretær Einar Solbu i Nordisk Konservatorieråd under en presentasjon av biennalen tirsdag.
21.Hovedproblemet er ikke økonomien, men å kombinere idrettskarrieren med en sivil karriere.
22.Hvilken betydning fikk debuten for din karriere som komponist ?
23.Hvor De skal vinne og fortsette Deres politiske karriere ?
24.Ingen sanger som tar sin karriere alvorlig slutter å ta undervisning, sier hun.
25.Intet har endret vårt forsvar til de grader som den idag utstrakte bruk av kvinner, sier Vessey, som innledet sin karriere i hæren som menig soldat for 45 år siden.
26.Jeg begynte å konkurrere fordi jeg likte å løpe likevel, har Zola sagt om starten på sin karriere.
27.Jeg besluttet å satse på en karriere i skipsfartsnæringen meget tidlig, sier skipsreder JanErik Dyvi.
28.Jeg drømmer om en profesjonell karriere, og det er særlig den vesttyske og nederlandske fotballen som appellerer.
29.Jeg er fortsatt redd for at McCormack vil kunne styre og dirigere min karriere i altfor stor grad.
30.Jeg er så lei av denne rollen, jeg føler at jeg vil ut av den, gjøre opprør, skape min egen karriere.
Your last searches