Norwegian-Italian translation of kassere

Translation of the word kassere from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kassere in Italian

kassere
formålverb scartare, buttare via, gettare, sbarazzarsi di
Synonyms for kassere
Derived terms of kassere
More examples
1.De inngår i de 1400 utrangerte atomvåpen som NATO for tre måneder siden besluttet å kassere.
2.Det har mange ganger vist seg farlig å kassere inn gullmedaljer på forhånd, men jentene ser ut til å tåle press og forventninger meget godt.
3.Det vil alltid være behov for penger, og de 10 000 kronene jeg kan kassere inn efter de to landskampseirene her i Malmo", vil sikkert komme meget godt med, erklærte en strålende fornøyd Knut Hjeltnes, som gikk til topps både i diskos og kule på Malmo" stadion.
4.En tankegang som går ut på å kassere det man har gitt opp å få til å fungere" perfekt", karakterte han som farlig.
5.For noen våkner når det gjelder, andre gjør som det vi nordmenn har så lett for, nemlig å kassere inn gull og heder i god tid før finalen.
6.Fremgangene førte også til at han ble gitt en iteliansk sykkel og kunne kassere sin gamle russiske.
7.I Hellas vil de gamle amerikanske Honest John og Nikerakettene bli demontert i nær fremtid - de inngår i de 1400 utrangerte atomvåpen som NATO i fjor høst besluttet å kassere.
8.Men det er selvfølgelig ingen grunn til å kassere geleen selv om den ikke ble stiv.
9.Slike utleiehytter koster ikke rent lite, og i løpet av et år kan eierne kassere inn beløp som gjennomsnittlig ligger høyere enn det som hjemler til skattbar inntekt.
10.Vi har dessverre ikke alltid råd til å kassere det dårligste vi lager.
11.En mann på Jørpeland og en mann fra Tau kan hver kassere inn 570 000 kroner for en sekser og seks femmere, mens en mann fra Sandnes får 550 000 kroner for riktig V6rekke og sine fire femmere.
12.Staten vil kassere inn importavgifter fra bilsalget på seks milliarder kroner mot budsjettert 4,1 milliarder kroner i år.
Similar words

 
 

kassere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) kasserekasserendekassert
Indikative
1. Present
jegkasserer
dukasserer
hankasserer
vikasserer
derekasserer
dekasserer
8. Perfect
jeghar kassert
duhar kassert
hanhar kassert
vihar kassert
derehar kassert
dehar kassert
2. Imperfect
jegkasserte
dukasserte
hankasserte
vikasserte
derekasserte
dekasserte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde kassert
duhadde kassert
hanhadde kassert
vihadde kassert
derehadde kassert
dehadde kassert
4a. Future
jegvil/skal kassere
duvil/skal kassere
hanvil/skal kassere
vivil/skal kassere
derevil/skal kassere
devil/skal kassere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha kassert
duvil/skal ha kassert
hanvil/skal ha kassert
vivil/skal ha kassert
derevil/skal ha kassert
devil/skal ha kassert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle kassere
duville/skulle kassere
hanville/skulle kassere
viville/skulle kassere
dereville/skulle kassere
deville/skulle kassere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha kassert
duville/skulle ha kassert
hanville/skulle ha kassert
viville/skulle ha kassert
dereville/skulle ha kassert
deville/skulle ha kassert
Imperative
Affirmative
dukasser
viLa oss kassere
derekasser
Negative
duikke kasser! (kasser ikke)
dereikke kasser! (kasser ikke)
Your last searches