No translation found.

Unfortunately, we did not find any translations for the keyword kjæremål. Please make sure that you spelled the word correctly.


Remember that you might find the translation you are looking for if you write the word in singular form (instead of plural) or infinitive (instead of a conjugated form of a verb).


We are working hard to add missing translations, so please bear with us.


Similar words

 
 

More examples
1.Det er klart efter at Høyesteretts kjæremål torsdag behandlet ankene og henviste sakene til behandling i Høyesterett.
2.Forhørsretten i Bergen fant ikke grunnlag for å varetektsfengsle ham, og politiets kjæremål ble forkastet av lagmannsretten.
3.Først tirsdag eftermiddag vil Eidsivating lagmannsrett ta stilling til politiets kjæremål i saken mot de tre av de fire mennene som er siktet for forsøk på bedrageri mot Audun Reksten og Bergen Bank med milliondollarsjekker.
4.Et kjæremål fra bevisopptak i Kristiansand byrett ble avvist fordi Høyesterett fant at dommerens avgjørelse ikke kunne gjøres til gjenstand for overprøvelse.
5.Lindstrøm anfører i sitt kjæremål at byrettsdommer Rolf Harto i sin avvisningskjennelse har gjort en prosessuell feil ved å opptre som enedommer.
6.Men mange av dem har kontorfellesskap og flere ansatte, og ved kjæremål sendes det brev fra rettens kontor.