Norwegian-Italian translation of kjøl

 
 

More examples
1.Kjøl dem ned.
2.Tidens arv", som denne fembøring heter, er således en tro kopi, fra kjøl til rigg, av fordums båter.
3.Arbeidet med å få de tre sittevognene og spisevognen på rett kjøl igjen tar tid, sier redaktør Bjørn Holøs i NSB.
4.De har all ære for det De dengang gjorde for å få ham på rett kjøl, fru Kjær.
5.Hovedoppgaven er å bringe de bedrifter Staten eier på rett kjøl økonomisk.
6.Jeg har tro på at guttene skal komme på rett kjøl.
7.Vi forstår at industrien må si opp så mange som mulig for selv å overleve, men det er kommunen som må trå til med trygder og støtte når det ikke finnes annen beskjeftigelse, sier ordfører Rolf Gjermundsen som sammen med finansrådmannen Roar Julsen sliter med oppgaven å få kommunen på rett kjøl igjen.
8.Ap.skuta har igjen fått kjøl under seg.
9.Bakgrunnsmaterialet for Regjeringens budsjettkonferanse viser klart at det er nødvendig å begrense utgiftsøkningen for å få norsk økonomi på rett kjøl igjen.
10.Bare på denne måte - ved å få økonomien på rett kjøl igjen - vil vi kunne skape de nødvendige forutsetninger for full og varig sysselsetting og for å bevare velferdsstatens umistelige goder.
11.Brettet er kort, fra ca. 3 meter og nedover, og har ikke kjøl, bare halevinger.
12.Bush svarte med å hevde at Reagan har fått USA på rett kjøl igjen.
13.De braste inn i en kjempeplanke som lå nærmest under vannet, og tapte for noen sekunder både kjøl og styring, samt et par plasser.
14.De store tillegg ville gjøre det umulig å få ned inflasjonen og få svensk økonomi på rett kjøl medmindre myndighetene strammet til, mener regjeringen i Stockholm.
15.Derfra kom det på norsk kjøl til Bergen, hvor det ble liggende i sine enkelte bestanddeler på et kaiskur i flere år.
16.Det fraktes vel en million tonn olje ut fra Persiabukten hver dag, og endel av dette går på norsk kjøl.
17.Det gjelder å få barna på rett kjøl før det er for sent.
18.Det later til at over 20 prosent av SydAfrikas importerte og livsviktige olje går på norsk kjøl.
19.Det var Alf G. Andersens assosiasjoner med livet på en ensom gressflate, les Norway Cup, som avfødte ideen om livet på en enorm kjøl.
20.Direktør Gutt erklærer seg helt på det rene med hvilken reaksjon slike forslag tidligere har vakt i universitetskretser, men mener det her er spørsmål om en ren nødssituasjon som krever krisepregede tiltak i en kortvarig periode, inntil den statlige økonomi er bragt på rett kjøl igjen.
21.En Europavei på kjøl, men med heilnorske vafler og kaffe og salt vind i håret på øvre dekk.
22.Figgjo slet noe med eftervirkningene av fusjonen, men er nå på rett kjøl og på full fart fremover.
23.Flere av seilbåtene dro på egen kjøl til Antwerpen, en ikke helt ufarlig seilas med disse regattabåtene som ikke var konstruert for seilas i rom sjø.
24.For Dem som finansminister fra Høyre er selvfølgelig reelle skatteletteser et viktig element for å få økonomien på rett kjøl igjen ?
25.For å holde bøyen på" rett kjøl" når kjetting ikke brukes, er det praktisk å feste et lodd med tilstrekkelig tyngde, og på omkring halve lengden av tauet.
26.Formannen i Landsforeningen for nyrepasienter, John Kjøl, opplyser at han nå vil ta saken opp med Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon for å påvirke myndighetene til ikke å stanse utbygging av nye dialysestasjoner eller nedlegge eksisterende.
27.Helsedirektør Torbjørn Mork vil selv medvirke til å få vår helseforvaltning på rett kjøl igjen.
28.Hvis båten skal plane, bør den ha fast trebunn og oppblåsbar kjøl for bedre retningsstabilitet.
29.I demokratiets navn må" rett kjøl" her være et ubetinget krav, og det uten hensyn til hvem som står ved roret.
30.Jeg er mer opptatt av å få de unge på rett kjøl igjen.
Your last searches