Norwegian-Italian translation of kjølhale

Translation of the word kjølhale from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kjølhale in Italian

kjølhale
nautiskverb carenare
More examples
1.Det er et stivt stykke fra å påpeke mangler til å skulle kjølhale samvittighetsfulle folk for å ha avgitt detaljer som så i Lossiusutvalgets innstilling er trukket ut av sammenhengen.
Similar words

 
 

kjølhale as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) kjølhalekjølhalendekjølhalt
Indikative
1. Present
jegkjølhaler
dukjølhaler
hankjølhaler
vikjølhaler
derekjølhaler
dekjølhaler
8. Perfect
jeghar kjølhalt
duhar kjølhalt
hanhar kjølhalt
vihar kjølhalt
derehar kjølhalt
dehar kjølhalt
2. Imperfect
jegkjølhalte
dukjølhalte
hankjølhalte
vikjølhalte
derekjølhalte
dekjølhalte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde kjølhalt
duhadde kjølhalt
hanhadde kjølhalt
vihadde kjølhalt
derehadde kjølhalt
dehadde kjølhalt
4a. Future
jegvil/skal kjølhale
duvil/skal kjølhale
hanvil/skal kjølhale
vivil/skal kjølhale
derevil/skal kjølhale
devil/skal kjølhale
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha kjølhalt
duvil/skal ha kjølhalt
hanvil/skal ha kjølhalt
vivil/skal ha kjølhalt
derevil/skal ha kjølhalt
devil/skal ha kjølhalt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle kjølhale
duville/skulle kjølhale
hanville/skulle kjølhale
viville/skulle kjølhale
dereville/skulle kjølhale
deville/skulle kjølhale
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha kjølhalt
duville/skulle ha kjølhalt
hanville/skulle ha kjølhalt
viville/skulle ha kjølhalt
dereville/skulle ha kjølhalt
deville/skulle ha kjølhalt
Imperative
Affirmative
dukjølhal
viLa oss kjølhale
derekjølhal
Negative
duikke kjølhal! (kjølhal ikke)
dereikke kjølhal! (kjølhal ikke)
Your last searches