Norwegian-Italian translation of kjølvann

Translation of the word kjølvann from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kjølvann in Italian

kjølvann
nautisknoun scia [f]
Similar words

 
 

More examples
1.De personlige tragedier og samfunnsmessige virkninger som følger i trafikkskadenes kjølvann, er ofret altfor liten oppmerksomhet fra offentlig hold og organisasjoner, som naturlig burde være opptatt av dem.
2.Med disse prosjektene, og de tiltakene som ventelig kommer i deres kjølvann, vil det forundre meg meget om vi ikke får oppleve en kvalitetshevning på toppplanet også i norsk fotball.
3.Rykter om knuste dører i ishockeyspillernes kjølvann har blitt bragt til torvs fra Sarajevo.
4.Vi frykter ellers at de uverdige begivenheter som fulgte i ulvefellingens kjølvann, ikke vil ta slutt på lenge, og at ulven utstoppet i Vegårshei vil bli brukt til å skade den fremtidige rovviltfredningen i Norge, heter det i en pressemelding fra Norges Naturvernforbund.
5.ALLE som er ekte opptatt av rusmiddelproblemene, og ganske særlig de som følger i narkotikaspredningens kjølvann, erkjenner selvsagt den soleklare oppgaven for politi, sosial og sykehusvesen.
6.Allerede i 1981 førte P2skandalen til at kristeligdemokraten Arnaldo Forlanis regjering falt, og i disse dager spør man seg i Roma om også sosialisten Bettino Craxis regjering kan komme til å bryte sammen i P2avsløringenes kjølvann.
7.Andre spørsmål blir hvordan man kan nyttiggjøre seg VEUs våpenkontrollbyrå (ACA), som blir stående uten oppgaver nå da de siste begrensninger på vesttysk våpenproduksjon i krigens kjølvann, fjernes.
8.Ashwood hevdet også at konkurransen og priskrigen i de reguleringens kjølvann ofte ble styrt av økonomiske hensyn, og at det kunne gå på sikkerheten løs.
9.De rykket inn i fjellområdene sydøst for Beirut i 1982 i israelernes kjølvann.
10.Den fatale brøk 19 / 20 hang fra da av ved Jægers navn, med latteren i sitt kjølvann, men egentlig farlig ble han først med sin bok.
11.Den største belastningen i Hognestadsakens kjølvann har imidlertid vært de direkte beskyldningene fra ansvarlig politisk hold i Arbeiderpartiet om at jeg i kraft av mitt embede har drevet en utstrakt form for mobbing av kallskapellanen, sier Aarflot.
12.Derfor har både skamog skyldfølelse fulgt i schizofreniens kjølvann, sier Wynne og Goldstein.
13.Derved fylles mange huller i publikums kunnskaper om dette århundres musikk, og man forstår lettere meget av det som senere fulgte i Wienerskolens kjølvann.
14.Det er laget TVprogram i dens kjølvann.
15.Det er uvisst om det dukker opp flere penger i sakens kjølvann.
16.Det følger mye vondt med i en spionsaks kjølvann.
17.Det mest nærliggende er derfor å tro at den lever av rotter, mus, åtsler og matrester i sivilisasjonens kjølvann, sier Christensen, som håper at de innsamlede data efterhvert kan gi svar på dette.
18.Det var 1. maikomiteen på Ringerike som inviterte ambassadens representanter til høytideligheten på Haug kirkegård, og saken vakte adskillig oppsikt på grunn av forholdet mellom Norge og SovjetUnionen i Treholtsakens kjølvann.
19.Dette er en av de mer upåaktede følger av den sovjetiske invasjon i Afghanistan, samtidig som det er blitt et brennbart og dystert problem i den afghanske geriljakrigens kjølvann.
20.En av de mange som håper å kunne gå i Matthes fotspor, for ikke å si svømme i hans kjølvann, er Lars Quasebarth.
21.Falangistene rykket inn i israelernes kjølvann i 1982, men da kampene brøt ut var det drusernes milits som var sterkest.
22.Familien Ursin fra Risør hilser til luen, alle som en, og bekrefter skipperens ord om tryggheten ved å følge i Redningsselskapets kjølvann.
23.Fort vekk skjedde det positive ting i hans kjølvann, mens han selv holdt seg beskjedent i bakgrunnen.
24.Fra Kreta går ferden i Odyssevs kjølvann hjemover, innom Bari, sjøfartsbyen på Adriaterhavets vestkyst.
25.HVIS forblindede grupper nå, ved ny demonstrasjon av selvtekt, skal gjøre Oslo" apartheidfritt", er det lett å forestille seg knuste forretningsvinduer og annen elendighet i kampanjens kjølvann.
26.Helt siden den sydafrikanske stat ble til i 1910, i boerkrigens kjølvann, har visse kirkesamfunn vært på kollisjonskurs med enhver regjering i rasespørsmål, og det er disse kirker som idag utgjør Det sydafrikanske kirkeråd.
27.I 15 km lå han i Wassbergs kjølvann og fikk både drag og hvile.
28.I Ben Jamaasakens kjølvann er en merkelig praksis kommet for dagens lys, nemlig å avkreve endel utlendinger en erklæring om at de vil forlate landet innen tre måneder, og at de ikke vil søke om oppholds og arbeidstillatelse.
29.I Reitgjerdetsakens kjølvann har det vært en stadig større tilbøyelighet til å utskrive tyngre klienter fra våre psykiatriske institusjoner, og et stort antall bostedsløse har efterhvert blitt overført til de sosiale distriktskontorer.
30.I Treholtsakens kjølvann er også journalistenes rolle i gårsonesaken trukket frem.
Your last searches