Norwegian-Italian translation of kjønn

Translation of the word kjønn from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kjønn in Italian

kjønn
personnoun sesso [m]
Synonyms for kjønn
Derived terms of kjønn
Similar words

 
 

More examples
1.Bare ved at lesbiske og homofile står åpent frem og ved at heterofile solidariserer seg med den homofile frigjøringskampen, vil det bli mulig for hundretusener av norske kvinner og menn å fritt utfolde kjærlighet og seksualitet overfor mennesker av sitt eget kjønn", fremholder Oslo AKP (ml).
2.Det annet kjønn" er den moderne kvinnebevegelsens teoretiske grunnpilar.
3.Det annet kjønn" er en grundig dokumentasjon av kvinneundertrykkingen i historisk, psykologisk, sosiologisk, økonomisk, seksuelt og litterært perspektiv.
4.Det sterke kjønn" har begynt å vise tegn på svakhet som det er grunn til å se nærmere på.
5.Ikke formelle" kriterier kan være utdannelsessted, kjønn," markedsføring" av egen person eller bakgrunn i kristen sammenheng, uttaler MFstudentene.
6.MOR"s og alle kvinners tilgjengelighet illustrerer Else Michelet med en stor pupp og et digert øre, puppen til trøst og øret til lytting, alle får sitt, intet kjønn går fri.
7.Madame Sans Gene"," Ei hel ei, ei halv ei"," Jakobsen"," Det sterke kjønn"," Halvveis" og" Fin fin familie" er stikkord til de mange former og tematyper Svendsen behersket.
8.Nynorskfolket kan gi sine ord de kjønn de måtte ønske for oss men de får piskadausen holde seg unna riksmålsformene i sin jakt på nye hokynsord !
9.Arbeiderklassen er i ferd med å skifte kjønn, og vi holder på å få en ny klasse : kvinnelige proletarer.
10.Begge kjønn skal være representert i alle offentlige utvalg.
11.Budskapet blir et opplegg til et trist og kjedelig liv for begge kjønn, sa Tove Stang Dahl.
12.De aller fleste ønsker å oppsøke en lege av eget kjønn.
13.De to kjønn har psykisk forskjellige forventninger til samværet med kameratene, sier Kirsten Larsen.
14.Det er tradisjon hos oss at piker i puberteten får undervisning om sin egen kropp og forholdet til det annet kjønn av en kvinnelig slektning, vanligvis en tante eller bestemor.
15.Det er umulig ikke å legge merke til at begge kjønn er representert overalt, sier artikkelforfatteren, som selv er fra Filippinene og i dette tilfellet en mann.
16.Det må være opp til den enkelte familie å bli enige om hvem som egner seg best til å fortsette gårdsdriften, uansett kjønn og alder.
17.Et aktivt seksuelt forhold mellom to mennesker av sanne kjønn er blant de synder Paulus nevner.
18.Fint å spille på lag med samme kjønn.
19.Her kan man, som man vil skjønne, ikke skrive tørt nok for å nå frem til en juridisk sannhet, altså en tilstand som ikke pleier å være anvendelig når et menneske tenker på et avkledd vesen av motsatt kjønn.
20.Her karakteriserer Paulus den åndelige og etiske situasjon menneskene er i på grunn av alle sine synder, blant annet seksuell omgang mellom to mennesker av samme kjønn.
21.I denne loven fremgår det at det er forbudt å lyse ut en stilling for ett bestemt kjønn.
22.Innvandringspolitikken må utformes slik at den ikke diskriminerer efter rase, klasse, kjønn eller nasjonalitet, understreker AIF i sin høringsuttalelse.
23.Jeg hevder ikke at våre fysiske forutsetninger er de samme som for menn, den type argumentasjon bør nå være avlegs, men begge kjønn har sine oppgaver å fylle i etaten, sa politiførstebetjenten.
24.Kjønn, utdannelse og yrke spiller ingen rolle for hvem som kan bli støttekontakter.
25.Kjønn er det grunnleggende sosiale kriterium i undersøkelsene.
26.Likestillingsloven sier at i utvalg der det er fire representanter eller mer, skal minst to av hvert kjønn være representert.
27.Mangel på definerte kriterier åpner for en klar mulighet til å fravike de formelle kriterier og i stedet la" ikke formelle" kriterier - så som kjønn, utdannelsessted og kirkelig tilknytning - alene avgjøre ansettelsen, uttaler MFstudentene.
28.Men alt dette betyr vel at begge kjønn har sine problemer, Else Michelet ?
29.Men du er da innregistrert som morgenbader i godt selskap med ordfører Albert og mosjonister av begge kjønn.
30.Men har du aldri brukt ditt kjønn for å oppnå fordeler i arbeidet ?
Your last searches