Norwegian-Italian translation of kjøpe inn

Translation of the word kjøpe inn from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kjøpe inn in Italian

kjøpe inn
handelverb comprare, comperare, acquistare, comprare una scorta di
Examples with translation
Denne gitaren er så dyr at jeg ikke kan kjøpe den.
Søsteren min har sluttet på skolen, tjener mye penger og kan kjøpe hva hun vil.
Similar words

 
 

More examples
1.Det er ikke vår oppgave å kjøpe inn rettigheter for eventuelt å skaffe oss profitt i en mer eller mindre fjern fremtid.
2.Det må da være skrekkelig dyrt å kjøpe inn materialet dere bruker ?
3.Det vil utvilsomt bli vanligere å kjøpe inn produksjoner fra uavhengige produsenter - enkeltpersoner eller selskaper.
4.Mange bestyrere vil helst drive butikken som om det var deres egen, ved å kjøpe inn varer der det måtte passe dem og ved å unngå å la seg overvåke av butikkutvalgene, sier han.
5.Vanligvis prøver vi å kjøpe inn varer så nær katastrofeområdene som mulig, sier generalsekretær Odd Grann i Norges Røde Kors.
6.Allerede fra 1. april iår vil statsinstitusjoner utenfor Osloområdet kjøpe inn kontorrekvisita gjennom lokale forhandlere, og fra 1. juli vil tilsvarende ordninger også gjelde utenfor Oslo.
7.Arkitekt Finn Nilsson har hatt det privilegium å kjøpe inn kunst for halvannen million.
8.Begge TVkanalene skal ha egne nyhetsredaksjoner i Stockholm, og skal også kunne kjøpe inn programmer fra utlandet.
9.Berg håper at innkjøpene skal bli 10 til 20 prosent billigere ved å kjøpe inn stålet her.
10.Biblioteker må få flere midler til å kjøpe inn fagbøker og generell litteratur.
11.De burde smake seg frem til det rette brød, og så kjøpe inn et parti mens det er rykende ferskt.
12.Det antydes at en vikig faktor bak den svake utviklingen på spotmarkedet er en markert tilbakeholdenhet hos kjøperne når det gjelder å kjøpe inn ny råolje.
13.Det er selvsagt dyrere enn å kjøpe inn" Dynastiet" eller utenlandske spillefilmer.
14.Det lønner seg derfor å kjøpe inn såpass mange flasker at en hvert halvår tar en prøve og følger med i vinens utvikling.
15.Dette er imot prinsippet om at alt skolemateriell i grunnskolen skal være gratis, og de fleste lærere opplever det som svært vanskelig å måtte be foreldrene om å kjøpe inn til dels dyre bøker.
16.Direktoratet vil igjen kjøpe inn nye filterpatroner efter nyttår.
17.Ekspedisjonen forlater hovedbasen (base camp) i 5000 meters høyde ved Khumbubreen ca. 15. mars og regner med å nå toppen i slutten av april eller begynnelsen av mai, sier Stein P. Aasheim, og innrømmer at arbeidet med å kjøpe inn og pakke utstyret er blitt vesentlig mer omfattende enn han først tenkte seg.
18.Erstatningsbeløpet har i hovedsak - ifølge tiltalte - gått med til å kjøpe inn et DC8fly.
19.Et aktuelt diskusjonstema i disse dager er hvorvidt norske myndigheter eller private operatører skal la være å kjøpe inn utstyr til oljevirksomheten på norsk sokkel fra utenlandske bedrifter som er subsidierte av sine myndigheter, når disse leveransene dermed får lavere priser enn tilsvarende varer og tjenester levert fra norske bedrifter.
20.FAA vil kjøpe inn to prøveanlegg, hver til pris av 2530 millioner kroner.
21.For å gi ungdommen et inntrykk av hvor usunn denne matkulturen er, lot han en gjeng ungdommer holde en" vanlig" lørdagsfest og kjøpe inn det de pleide å spise.
22.Fordi de manglet vestlig valuta, var de ute av stand til å kjøpe inn annen mat.
23.Foreldre som pålegges eller ser seg nødt til selv å kjøpe inn klassesett av atlat - bøker som det i langt trangere tider enn disse ble sett på som en selvfølge at skolen disponerte.
24.Fra norsk side kan det komme på tale å kjøpe inn slike franske sonarer til Sjøforsvarets korvetter og fregatter, efter at tidligere varianter av fransk minerydningsutstyr har vært utprøvet på norske båter.
25.Grunntanken er at vi efterhvert skal kunne gå med overskudd, slik at vi stadig kan kjøpe inn nye hester.
26.I første omgang blir det fra denne sentral lånt ut grafikk, men vi utelukker ikke at vi senere kan komme til å kjøpe inn annen kunst, som tekstiler, skulpturer og malerier, sier Grethe Geard, daglig leder for Norske Grafikere.
27.Idag sender vi utstyr til utviklinglandenes maritime skoler, utstyr som vi ikke har" råd" til å kjøpe inn til våre egne skoler, opplyser Finn Quale til Aftenposten.
28.Kontorsjef Vidar Vestreng sier til Nationen at etaten vurderer å kjøpe inn røntgenutstyr for bilkontroll ved Svinesund.
29.Lagrene i restauranten er så godt som tomme, og i boet finnes det ikke midler til å kjøpe inn varer i nødvendig omfang.
30.Land som Danmark, Norge, SaudiArabia, Thailand, SydAfrika og USA er enten iferd med å kjøpe inn utstyr eller planlegger slike kjøp i den nærmeste fremtid, opplyser firmaet.
Your last searches