Norwegian-Italian translation of kjøpe ut

Translation of the word kjøpe ut from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kjøpe ut in Italian

kjøpe ut
foretakverb rilevare, comprare
Examples with translation
Denne gitaren er så dyr at jeg ikke kan kjøpe den.
Søsteren min har sluttet på skolen, tjener mye penger og kan kjøpe hva hun vil.
Similar words

 
 

More examples
1.Vi leier ut nødalarmer midlertidig, eller til dem som ikke har råd til å kjøpe utstyret.
2.Barzelaffæren dominerer nå hele det politiske liv i Bonn, der det kom som en overraskelse at den 60årige politikeren velger et offensivt forsvar mot anklagene om å ha latt seg" kjøpe ut av sine verv" av Flickkonsernet for ca. fem millioner kroner.
3.Kongsberg Våpenfabrikk skal overta alle aksjene i Tønsberg Presstøperi A / S, og kjøpe ut de nåværende eierne Kurt, Knut Erik og Trond Schweder.
4.Når bedriften er kommet på bena, er det meningen at de øvrige eierne skal kunne kjøpe ut banken.
5.Når kjøpsinteressen likevel synes å være tilstede, må dette ha sammenheng med forhåpninger om at Bergesenfamilien kan komme med nytt fremstøt for å kjøpe ut resten av de uavhengige aksjonærer.
6.Så blir det opp til Staten å gi rimelige Husbanklån, slik at beboerne får råd til å" kjøpe ut" gårdeierene - om de ønsker det.
7.Actinors styre sa imidlertid at de ikke ville godkjenne det aksjekjøpet som ga Hafslund 51 prosent medmindre Hafslund tilbød seg å kjøpe ut samtlige aksjonærer.
8.Det franske oljeselskapet Elf Aquitaine er også interessert i å kjøpe ut Phillips på Ekofisk.
9.Efter det Aftenposten erfarer, har Kreditkassen vurdert å kjøpe ut den finske banken, men finnene kom med et mottilbud som Kreditkassen, PKBanken og Den Danske Bank fant tilfredsstillende.
10.Elf har fra før en andel på rundt åtte prosent i Ekofisk, og selskapet vil sitte igjen med over 45 prosent dersom det skulle få kjøpe ut Phillips.
11.Flere observatører, som ikke ønsker å bli navngitt, mener at Lalybudet er fremsatt for å få Kosmosledelsen eller andre til å kjøpe ut Laly, NordFinanz i Zürich og andre til en pris som vil gi en pen fortjeneste.
12.Gambit tar sikte på å kjøpe ut de eksisterende kommanditistene, enten ved aksjer eller kontanter.
13.Målet er å overta andelene ved å kjøpe ut de eksisterende kommanditister, sier Corneliussen.
14.Styrets begrunnelse for å ikke godkjenne aksjetransporten er at Hafslund tross flere anmodninger ikke har tilbudt seg å kjøpe ut minoritetsaksjonærene, og at Hafslund har drevet" insider trading" ved sine siste oppkjøp av Actinoraksjer, heter det i en pressemelding.
Your last searches