Norwegian-Italian translation of kjøpmann

Translation of the word kjøpmann from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kjøpmann in Italian

kjøpmann
handel - mannnoun mercante [m], commerciante [m]
  handel - kvinnenoun commerciante [f], mercantessa [f (formal)]
Synonyms for kjøpmann
Examples with translation
Han var den eldste av tre barn av en kjøpmann.
Similar words

 
 

More examples
1.Dette er en storkiosk, sier kjøpmann Henning Holstad og mener bestemt at han kan holde åpent til samme tider som andre kiosker.
2.En kjøpmann har mer fagkunnskap idag enn for 1520 år siden når det gjelder markedsføring.
3.Folk er glad for at vi holder åpent når andre har stengt, sier kjøpmann A. Qureshi (på bildet).
4.Kort fortalt var han kjøpmann, eksportør, skipsreder, bergverks og sagbrukseier fra Trondheim.
5.Uten å spørre hverken kjøpmann, Slag eller forbruker om de er villige til å betale dette gildet, fortsetter grossistene å øke sin makt.
6.Adm. direktør Jo Devold er formann i lokalstyret, som ellers består av adm. direktør Trygve Tamburstuen, nestformann, kjøpmann Herman Mehren, sivilingeniør Erik Tandberg og banksjefen.
7.Arne Breilid, Oslo, høyesterettsdommer Charles Philipson, Oslo, og kjøpmann Bjarne Vik, Farsund.
8.Avisen forteller historien om kjøpmann Kristen K. Rosåsen som driver Herefoss Varesenter, og som gjerne ville utvide forretningen.
9.Bevillingene medfører bl.a. at juleøl skal selges fra en garasje, eftersom vedkommende kjøpmann ikke har plass til ølet i forretningen sin.
10.Brigitte Mohnhaupt er datter av en kjøpmann, leste historie og mediakunnskap før hun gikk inn i" bygeriljaen" i München.
11.De fleste ungarere vet hvor meget en liten kjøpmann må slite for sin fortjeneste, og noen av dem tjener ikke mer enn andre folk.
12.De tre nye eierne er foruten Karlsrud også markedssjef Harald Perskaas i Fredriksstad Blad og kjøpmann Jan E. Johansen i distriktet.
13.Den første kjøpmann etablerte seg på hjørnet mot Rosenkrantzgate.
14.Den tyske kjøpmann Heinrich Jessen kjøpte løkken.
15.Denne og maleriene til kjøpmann Einar Lunde, som ble gitt som gave så tidlig som i 1922, utgjør hoveddelen av Malerisamlingen.
16.Det er neppe tilfeldigheter som råder innen denne næringsgrenen før forbrukeren finner varen hos sin kjøpmann.
17.Det er vanligvis den private kjøpmann som står for handelen i næringsfattige utkantstrøk, med andre ord ivaretar ett av de hensyn som det særlig ble lagt vekt på da man fant grunnlag for å gi skattemessige fordeler til samvirkelagene.
18.Det groveste tilfellet fantes hos en kjøpmann som hadde endret holdbarhetsdatoen.
19.Det kan være utregninger og småkalkyler som en travel kjøpmann har notert.
20.Det var ingen forsamling av eminenser, og bare det at de hadde en kjøpmann i sin midte, viste at de ikke hadde store sosiale pretensjoner efter tidens målestokk.
21.Disse er lærer Svein Olav Olsen og kjøpmann Ivar Krossen.
22.En 41 år gammel avdelingssykepleier på Valen sykehus i Sunnhordland og en 64 år gammel kjøpmann fra Stord er tiltalt for grov utroskap.
23.En kjøpmann hadde oppbevart ca. 100 000 kroner i sjekker og kontanter sammen med smykker til en verdi av ca. 70 000 kroner i et brannsikkert skap i leiligheten.
24.En kjøpmann på Nes i Årdal trodde nok han skulle gjøre storhandel i løpet av helgen, men søndag troppet lovens håndhever opp og stengte butikken.
25.En kjøpmann som har bodd og arbeidet i Norge i ti år, fikk her om dagen sin nese slått skjev av en ravende nordmann, som ikke fant seg i påtale fordi han urinerte foran butikken.
26.En lokal kjøpmann som har god kontakt med fiskerne, sier at de fleste av opplysningene som fiskerne ga, var kjent fra avisene og offisielle kilder i Japan.
27.For innehaveren kjøpmann Henning Holstad fikk besøk av lovens håndhevere og ble bedt om å stenge butikken.
28.Han er en utmerket kjøpmann, bevares vel, men vi har nå vårt eget.
29.I en slik situasjon er det kjedelig å slå fast at for den mindre kjøpmann er åpningstid det samme som arbeidstid.
30.I midten av 1720årene ble resten av eksisterende Børshaven fylt opp av den driftige kjøpmann Løchstøer - som Løchstøergangen i gamle Vaterland hadde navn efter.
Your last searches