Norwegian-Italian translation of kjøre

Translation of the word kjøre from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kjøre in Italian

kjøre
reiseverb andare
  bilerverb andare
Synonyms for kjøre
Derived terms of kjøre
More examples
1.Derfor er det utilgivelig dumhet å kjøre skattelettelser som reprise i tilstundende valgkamp.
2.I det tidsrom en reservedrosje har adgang til å kjøre, gjelder de samme bestemmelser som for drift av ordinær drosje".
3.Jeg vet ikke om jeg kommer til å kjøre lagtempo mer.
4.Noen kan sy på maskin, andre kan skrive på maskin og jeg kan kjøre en maskin.
5.Risikoen for at førere skal kjøre seg ihjel er sterkt forhøyet også ved lavpromille (mellom 0,51), kanskje omtrent 10doblet.
6.Sonja" prøvde flere ganger å kjøre inn i kystvaktskipene, som svarte med å skyte, het det.
7.Videre sies det i undersøkelsen at man i runde tall kan si at risikoen for å kjøre seg ihjel er fem ganger så stor for en promillekjører med mellom 1 og 1,5 promille som for en lavpromillekjører mellom 0,5 og 1.
8.Å kjøre for noe annet enn gull er uaktuelt.
9.(Det blir ikke billigere for svenskene å kjøre drosje fordi om den svenske kronen devalueres).
10.Alt tyder på at 37åringen var påvirket i så sterk grad at det var åpenbart at han ikke var istand til å kjøre bilen.
11.Arnstein Raunehaug har også bevist at han har farten i kroppen for å kjøre lagtempo, så begge disse to er forsterkninger for laget.
12.At byens innbyggere skal betale en fast årlig soneavgift på opptil 1800 kroner, mens gjennomfartsbrukerne av hovedveinettet skal kunne kjøre fritt, er dypt urettferdig og klart uakseptabelt, sa han.
13.At vi ikke får kjøre traktor i terrenget om sommeren stikker kjepper i hjulene for lavsankingen, som er en viktig inntektskilde for mange, sier Mathisen.
14.Både trafikkreglene og kjøretøyforskriftene fastslår at det kan ilegges 50 kroner i bot, subsidiært en dags fengsel for å sykle uten bremser og lys samt å kjøre mot rødt lys og bryte trafikkreglene i sin alminnelighet, sier politioverkonstabel Nilsen.
15.Da ville det være fornuftigst å holde samme farten i enda tre kilometer, og så kjøre opp tempoet.
16.De er vel som de fleste ledere folk med stort behov for å kjøre seg selv frem, og jager efter å vise andre at de presterer noe.
17.De fleste så ut til å kjøre Ljabruveien fra Nedre Prinsdal mot Klemetsrud, forteller politibetjent Terje Rakvåg i trafikkpolitiet.
18.De som skal kjøre over fjellet før jul, kan godt ta med seg et ekstra pledd og en termos med kaffe i bilen, sier Lisbeth Instanes ved Veimeldingssentralen på Kjeller.
19.De vil ikke få lov til å kjøre ombord i en ferge før alle andre har forlatt Calais.
20.Den enkelte bilist tar bare hensyn til sin egen reisetid og ikke til at reisetiden blir lengre for alle andre når han skal ta standpunkt til om han skal kjøre eller ikke.
21.Den viktigste grunnen til at samvirkelagene nå presser på for å ta i bruk ny teknologi, er utvilsomt behovet for å kjøre regnskap og budsjetteringene på EDB.
22.Departementet vurderer dessuten å oppheve adgangen til å kjøre med passasjer på lett motorsykkel før føreren er fylt 18 år.
23.Derfor ønsker vi å kjøre voksengymnasium parallelt, selv om spillerne helst håper på å bli profesjonelle.
24.Det beste er at journalistene får avtale om å kjøre ut en sak når den er moden for det.
25.Det ble ekstremt vanskelige forhold for hopperne i andre omgang, og vi var nødt til å kjøre den unna så fort som overhodet mulig.
26.Det blir med andre ord den enkelte bilist som må vurdere spørsmålet om lovligheten av piggdekkbruk før 16. oktober ut fra vær og føreforholdene der man skal kjøre, sier førstekonsulent Dagfinn Mo i Veidirektoratet.
27.Det er ikke lov å kjøre bil eller motorsykkel over broen mellom Halvdan Svartes gate og Madserud alle i søndre del av Frognerparken, forteller en dame til Bysiden.
28.Det er ingen tvil om at Gjøvik kommune er virkelig ute å kjøre.
29.Det er mer enn fem ganger farligere å kjøre bil natt til lørdag eller søndag enn ellers i uken.
30.Det er selvfølgelig større penger å kjøre om ute i verden, men det er ekstra gøy at det går bra når du kommer hjem !
Similar words

 
 

kjøre as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) kjørekjørendekjørt
Indikative
1. Present
jegkjører
dukjører
hankjører
vikjører
derekjører
dekjører
8. Perfect
jeghar kjørt
duhar kjørt
hanhar kjørt
vihar kjørt
derehar kjørt
dehar kjørt
2. Imperfect
jegkjørte
dukjørte
hankjørte
vikjørte
derekjørte
dekjørte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde kjørt
duhadde kjørt
hanhadde kjørt
vihadde kjørt
derehadde kjørt
dehadde kjørt
4a. Future
jegvil/skal kjøre
duvil/skal kjøre
hanvil/skal kjøre
vivil/skal kjøre
derevil/skal kjøre
devil/skal kjøre
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha kjørt
duvil/skal ha kjørt
hanvil/skal ha kjørt
vivil/skal ha kjørt
derevil/skal ha kjørt
devil/skal ha kjørt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle kjøre
duville/skulle kjøre
hanville/skulle kjøre
viville/skulle kjøre
dereville/skulle kjøre
deville/skulle kjøre
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha kjørt
duville/skulle ha kjørt
hanville/skulle ha kjørt
viville/skulle ha kjørt
dereville/skulle ha kjørt
deville/skulle ha kjørt
Imperative
Affirmative
dukjør
viLa oss kjøre
derekjør
Negative
duikke kjør! (kjør ikke)
dereikke kjør! (kjør ikke)
Your last searches