Norwegian-Italian translation of kjøre ut

Translation of the word kjøre ut from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kjøre ut in Italian

kjøre ut
personverb cacciare fuori, buttare fuori, scacciare, cacciare, mandare via
Similar words

 
 

More examples
1.Det beste er at journalistene får avtale om å kjøre ut en sak når den er moden for det.
2.Jeg arbeider ute i distriktene der det er tungvint f.eks. å kjøre ut med varm middag hver dag til gamle som selv ikke kan gå.
3.Bare kollektivtrafikken og enkelte nyttetransporter vil kunne bryte sonegrensene uten å kjøre ut på en av de to hovedårene.
4.De totre siste vintre har vært slik at Veivesenet har vært nødt til å kjøre ut ekstra mye sand.
5.Den vil sannsynligvis bli langvarig, ikke minst fordi aksjespareforeningen i Norge representert ved Tarald Brøvig vil kjøre ut mot de rettede emisjoner mot henholdsvis Forretningsbanken og Forenedes kunder.
6.Dernest anvises det et slags omvendt bompengesystem, dvs. at det skal koste å kjøre ut av den veistrekning som skal finansieres og ikke på den.
7.Er det snekrystaller i vente, må han være klar til å kjøre ut med løypemaskinen, for folk venter at løypene på Krokskogen skal ligge der fine og nypreparerte når de legger ut på søndagsturen.
8.Et par hundre meter fra stasjonsbyen måtte han kjøre ut til siden og sette opp varseltrekanten.
9.Gutten kjørte videre nordover E6, og politiet - to patruljer fra henholdsvis Hamar og Elverum samt en tilkalt lensmannsbetjent fra Moelv - besluttet å forsøke å stanse ham med å kjøre ut i veien foran unggutten.
10.Han var i ferd med å kjøre ut gjødsel fra fjøset, og hadde traktoren koblet til gjødselpumpen.
11.Luftfartsverket begynner imorgen efterforskningen for å finne ut hva som er bakgrunnen for at kapteinen ba om tillatelse til å kjøre utover den ordinære rullebanen og hvorfor rullebanen ikke er utbedret ordentlig på det området der flyet svingte.
12.Men det er uklokt å kjøre ut med noe som nærmer seg forfølgelse.
13.Produksjonskostnadene er imidlertid langt lavere for storprodusentene, og disse kan dermed kjøre ut med tilbud både titt og ofte.
14.På grunn av lang kjøreavstand fra vognhallen på Ryen hadde Sporveiene valgt å kjøre ut tog til Tbanens endeholdeplasser fordi streiken skulle vare til klokken ni, slik at publikum skulle rammes minst mulig, får Aftenposten opplyst.
15.Selv har han ikke båt og må vente og se om noen vil kjøre ut varer for ham.
16.Sivilkledte spanere var da kommet til og ryddet vei for bilen, men tips fra publikum gav også uttrykk for at mange ville hjelpe til dersom man forsøkte å kjøre ut.
17.Skulle til å kjøre ut på broen, og så var det et oljeglatt parti.
18.To tidligere Arguspiker hadde mye gøy med å kjøre ut brenselolje og bensin til heldige Argusvinnere.
19.Barna kan vel ikke kjøre ut på offentlige gater og veier med bilene sine ?
20.Da han var på broen like ved stasjonen, så han et tog kjøre ut i retning Oslo.
21.Da punkterte han like efter at Glåmdals servicebil i likhet med flere andre, hadde blitt bedt om å kjøre ut på sidelinjen.
22.De få brenselsforhandlerne i Oslo har hendene fulle om dagene med å kjøre ut koks og ved.
23.Den tidligere lederen i World Cup slalåm, Marc Girardelli, østerrikeren som kjører for Luxembourg, mistet chansen til å beholde sin posisjon ved å kjøre ut allerede i 1. omgang.
24.Dessuten chansen for å kjøre ut av banen er påtagelig stor.
25.Det vil si at enhver med hjemmedatamaskin og" printer" kan mate inn sitt eget tippesystem, putte inn de spesielle kupongene og kjøre ut" Randolphs 64rekker".
26.Dette gjorde det nødvendig å utarbeide et spesielt dataprogram for å kunne kjøre ut listene.
27.En bil med to personer skal kjøre utfor bryggekanten, den ene klarer å komme seg ut ved egen hjelp, mens den andre blir i bilen og gir en fortløpende skildring av hva som skjer gjennom en høyttaler.
28.For personer med tilgang til abonnementsregistre eller tilsvarende, er det en forholdsvis enkel operasjon å kjøre ut en ekstra kopi og selge den.
29.Før møtene med Arne Treholt i Oslo pleide Gennadij Titov å kjøre ut fra ambassaden i god tid.
30.I visshet om at hverken prisutviklingen de siste årene eller tilstanden i vårt næringsliv gir særlig gode valgkamppoenger, har Arbeiderpartiet valgt å kjøre ut med massive løfter om satsing på forskning og utvikling.
Your last searches