Norwegian-Italian translation of kjøre videre

Translation of the word kjøre videre from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kjøre videre in Italian

kjøre videre
generellverb avanzare, proseguire
Similar words

 
 

More examples
1.Vi satser på å kjøre videre i samme spor når det gjelder den offensive del av spillet.
2.63 av semitrailerne fikk skriftlige pålegg om reparasjoner, og av disse ble 34 nektet å kjøre videre.
3.Av de 155 vogntog politiet har kontrollert de siste tre uker hadde 44 så dårlige bremser at de ikke fikk kjøre videre.
4.Det var uklart om bussen kunne kjøre videre, og Lynspillerne stilte seg opp og haiket.
5.Disse medlemmer foretrekker å kjøre videre i gamle spor som om ingenting har hendt.
6.Gravearbeiderne fikk fjernet kantstenen og bussen kunne kjøre videre uten dramatikk, bortsett fra et kvarters forsinkelse.
7.Høflig avkreves vi legitimasjon fg får så vite at NATOnordmenn såvel som andre mistenkelige ikkesvensker ikke får kjøre videre.
8.I 95 prosent av tilfellene kunne bilføreren kjøre videre uten verkstedopphold.
9.Mor ville helst sitte i bilen, kjøre videre.
10.34 ble nektet å kjøre videre.
11.95 prosent av bilene kunne kjøre videre uten verkstedopphold.
12.Det gikk ikke bedre enn at sjåføren måtte ned under panseret med verktøysamlingen og skru litt før han kunne kjøre videre.
13.En ny optronisk innretning som nylig har blitt sendt ut på markedet av et israelsk firma, vil advare søvnige sjåfører om når det er usikkert å kjøre videre og tid for å stoppe for en kopp kaffe og en hvil.
14.Like trist ble tirsdagskvelden for tømmerkjøreren fra Kongsvinger, som i tillegg til en bot på 3600 kroner, måtte losse fem tonn tømmer fra hengeren før han fikk kjøre videre.
15.Mac Donald tror ikke at vi kan kjøre videre med Adam Smiths og industrikulturens paradigme.
16.Men faren, Helge Valen, som sto i bakken, ba henne om å kjøre videre.
17.Og fordi den kan svikte uten forhåndsvarsel, kreves det nøddriftfunksjoner som gjør det mulig å kjøre videre når elektronikk svikter.
18.Selv om Furuly har godkjent veterinærsertifikat, vil ikke veterinæren i den italienske byen Bolzano gi ham tillatelse til å kjøre videre.
19.Tilsammen måtte sjåførene på bilene betale ialt 84 000 kroner i vektgebyr før de fikk lov til å kjøre videre.
Your last searches