No translation found.

Unfortunately, we did not find any translations for the keyword kjøretøy. Please make sure that you spelled the word correctly.


Remember that you might find the translation you are looking for if you write the word in singular form (instead of plural) or infinitive (instead of a conjugated form of a verb).


We are working hard to add missing translations, so please bear with us.


Similar words

 
 

More examples
1.Og nå har du forlengst byttet ut mopeden med kjøretøy som har mange hester under panseret.
2.Så det sier seg selv at dette ikke er et kjøretøy man bruker til og fra jobb, særlig ikke om vinteren, sier han.
3.32 prosent av antall kontrollerte kjøretøy hadde feil på lys og refleks.
4.80 000 pund i vurderingen, om man går i tanker om å skifte kjøretøy.
5.Alle tidligere undersøkelser, også fra USA hvor man får førerkort ved fylte 16 år, viser at kombinasjonen ungdom / kjøretøy generelt er meget farlig, sier informasjonssjef Stein Jaksjø i Trygg Trafikk til Aftenposten.
6.Allerede da hun hentet sitt kjøretøy, oppsto det en stor oljelekkasje, som skyldtes at flere skruer ikke var ordentlig festnet.
7.Challengerstridsvognene, Saxonpansret personell kjøretøy og Tornadofly.
8.Da han til fots var nådd frem til nummer 27, røpet hjulsporene at familien Erlandsens kjøretøy allerede var underveis inn til byen, men førstebetjenten ringte på allikevel.
9.De levde med hest og vogn som eneste kjøretøy før traktoren kom.
10.Denne ble senere gjenfunnet i Lærdal, før de tre ungdommene fortsatte i et nytt stjålet kjøretøy mot Hemsedal / Hallingdal.
11.Denne lille bilen kunne godt vært et kjøretøy for hvem som helst, sier Torstein Eker.
12.Dessuten forutsetter de nye renovasjonsforskriftene at avfallsbeholdere i regelen ikke skal plasseres mer enn ti meter fra vei som er tilgjengelig for renholdsverkets kjøretøy.
13.Det ble ikke observert noe kjøretøy.
14.Det er foreslått kr. 5 pr. personbil og kr. 10 pr. større kjøretøy.
15.Det innebærer blant annet at en beboer innenfor avgiftssonen som disponerer kjøretøy registrert på en privatperson som bor utenfor avgiftssonen, først kan søke om parkeringskort når kjøretøyet er omregistrert i beboerens navn.
16.Det som kommer frem i mange undersøkelser, tyder på at fysiologisk grense for å mestre et kjøretøy er 16 år, det vil si at dette er minimumsalder for at man kan kjøre bil, sier Jaksjø.
17.Dette viste seg å være oppsynsmannen for ryddemannskapet i Schønings gate, der vi hadde parkert vår batterislitne bil for noen uker, eftersom et mer fristende kjøretøy var stilt til vår disposisjon.
18.Dumpersjåfør Anne Karin Hanssen sjekker lufttrykket på sitt kjøretøy som gir oss dimensjonene av Norsk Jernverk.
19.Efter grundig undersøkelse av hvert kjøretøy gikk turen videre nesten en kilometer til landsbyen Taesongdong, hvor bilene ble losset.
20.Efter kort tid tok det av igjen, og kom med nød og neppe på vingene efter å ha gått hårfint klar av et kjøretøy som var plassert på rullebanen for å hindre flyet i starte.
21.En bilist får fem månedskort for den samme prisen som månedlig brukes i parkeringspenger dersom det benyttes parkometre eller parkeringshus ved arbeidsreiser med eget kjøretøy.
22.En sovjetisk stridsvogn og en fireløpet nordkoreansk kanon, montert på et kjøretøy, ble tatt intakte.
23.Et kjøretøy sees sjelden på gaten, og man kan vandre omkring en time uten å møte to".
24.Et uidentifisert kjøretøy har sannsynligvis satt ny norsk rekord i råkjøring, med 207 kilometer i timen i en 90kilometers sone på E6 i NordTrøndelag, skriver TrønderAvisa.
25.For et pansret kjøretøy er bilfirmaet DaimlerBenz og stålselskapet ThyssenHenschel blitt kontaktet.
26.Fordobling av parkeringsavgiftene med minstesats 10 kroner for en times parkering, avgift for ubetalt parkeringsavgift økes fra 200 til 300 kroner, parkeringsgebyret fra 300 til 400 kroner, leie for boligparkerings og firmaparkeringsplasser økes til henholdsvis kr. 140 og kr. 450 pr. kjøretøy pr. måned, containeravgiften heves 10 prosent og administrasjonsutgiftene ved inntauing økes med 15 kroner.
27.Få spekulanter har tålmodighet til å restaurere et gammelt kjøretøy, og de færreste av våre medlemmer tenker på penger.
28.Han fremhever at bruk av kjøretøy eksempelvis og andre forhold som norske militære efterretningsinstallasjoner oppfanger, naturlig nok ikke påvirkes av et plutselig tap av ammunisjon.
29.Han føres så over i en steril, spesiallaget pose for til sist å føres ut av teltets" rene" sone til et ventende" rent" kjøretøy som bringer soldatene ut av det kjemisk forurensede området.
30.Herredsretten la til grunn unnskyldelig rettsvillfarelse, da soldaten ikke kjente den såkalte NORCOordre nr. 10 / 79.Den annen sak gjaldt en FNsoldat som i Stjørdal og Verdal herredsrett var blitt frifunnet for å ha promillekjørt et militært kjøretøy i sin fritid - men iført uniform.