Norwegian-Italian translation of kjempe mot

Translation of the word kjempe mot from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kjempe mot in Italian

kjempe mot
generellverb combattere, lottare contro
  systemverb resistere, opporsi a
Examples with translation
Selv om jeg var en dverg, ville jeg fortsatt vært en kjempe.
Vi må hjelpe dem som prøver å kjempe mot avhengighet.
Similar words

 
 

More examples
1.En forkynner må ha rett og plikt til å kjempe mot alle former for synd.
2.Jeg kan ikke tenke meg en mere fredelig oppgave i en verden fylt av våpen enn å kjempe mot skogdøden både i Forbundsrepublikken og i DDR, sa han.
3.Samarbeidet består i stor grad av byråkrater, bomber og smørberg, og vi vil kjempe mot at EF blir omdannet til en vanlig supermakt, understreket De grønne.
4.Vi vil for eksempel effektivt kjempe mot arbeidsledigheten gjennom ytterligere fem milliarder kroner, fordelt på viktige prosjekter.
5.Amnesty mener også at det er mulig å kjempe mot tortur, til å bekjempe den og forebygge.
6.BYRÅKRATIET er vel den største bøygen rikspolitikerne har å kjempe mot.
7.Barn må se det som sin oppgave å kjempe mot det som er farlig i stedet for å havne i en slags oppgitt passivitet.
8.Bergman oppfordrer nå Sveriges kulturarbeidere til å kjempe mot statens budsjettpolitikk.
9.Da gir vi dem i det minste noe konkret å kjempe mot.
10.De fire sier at de opprinnelig fikk beskjed om at de skulle til Afghanistan for å kjempe mot amerikanere, kinesere og pakistanere.
11.Den fastslår at forbrukerne har rettigheter - at det nytter å kjempe mot proffene.
12.Den tidligere rhodesiske statsministeren Ian Smith har invitert moderate svarte til å slutte seg til partiet hans for å kjempe mot innføring av ettpartisystem og for et fritt næringsliv i Zimbabwe.
13.Det eksisterer virkelige og meget onde drager å kjempe mot i vår tid.
14.Det er fortsatt en viktig oppgave å kjempe mot et toblokksystem.
15.Det er ikke slik vi kan kjempe mot fattigdom og overbefolkning.
16.Det er mulig for et lite land å kjempe mot de generelle utviklingstrekk.
17.Det er mye vanskeligere å kjempe mot denne fienden, men den er like farlig for friheten, fremholdt statsministeren.
18.Det parti som forplikter seg til å restaurere Karl Johans gate i den grad det måtte være mulig, samt kjempe mot alle onde makter som vil tilføre Oslos sentrum enda flere varige sår, vil stå ekstra sterkt ved kommunevalget i 1987 !
19.Det var nok å sette seg inn i når man skulle kjempe mot sekstiårenes utbyggingsiver og ønske om økonomisk fremskritt.
20.Dette gjør de ved å kjempe mot frikjøpelse, løslatelse på prøve og milde bøter og straffer.
21.Ellers vil foreningen arbeide for å skape bedre kontakt mellom ledige og yrkesaktive, og kjempe mot nedleggelse av flere arbeidsplasser.
22.Enten en traktat som gikk ut på at Finland skulle kjempe mot ethvert fremstøt over finsk territorium mot SovjetUnionen.
23.Er det ikke en fare for at også Knudsen sak kan bli avvist fordi den ikke berører hans personlige rett til å tale og kjempe mot loven om selvbestemt abort ?
24.Folk vet hvilke begrensninger jeg er utsatt for, og så lenge de finnes vil de kjempe mot dem.
25.For Høyre er det viktig å få ned marginalskatten, forenkle systemet, stimulere sparing og kjempe mot rentetak, uansett form.
26.For noen av landets største suksesser på eksportfronten er oppnådd nettopp på felter hvor Israel selv har måttet kjempe mot en ugjestmild natur - og ugjestmilde naboer.
27.For på grunn av en arrangørtabbe, måtte Oldsfield helt fra starten av kjempe mot en gryende misstemning blant de ca. fire tusen tilhørerne i salen.
28.Forbundet stiller seg positiv til en sosialt forsvarlig omstilling innen verftsindustrien, men vil kjempe mot at Norge skal trekkes ut av skipsbygging.
29.Her måtte han også kjempe mot en betydelig del av sin egen gruppe, som mente at han - og Kohl - gikk for langt og for fort frem.
30.Hva var den største faren losene og deres passasjerer, flytningene, hadde å kjempe mot der de krysset fjorden i vinterstormene ?
Your last searches