Norwegian-Italian translation of klandre

Translation of the word klandre from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

klandre in Italian

klandre
generellverb riprendere, rimproverare
  anklagelseverb dare la colpa a, accusare
  bannlyseverb rimproverare, sgridare, riprendere
  kritisereverb condannare, censurare, disapprovare
Synonyms for klandre
Derived terms of klandre
More examples
1.(Og dette sier vi uten å klandre den eminente tegner Øivind Sørensen som begikk tegningen i 1926).
2.Våre kunder bruker enorme summer på TVreklame, og ingen kan vel klandre oss for at vi ønsker å nå frem til et så stort og kjøpekraftig publikum som overhodet mulig, sier Segal.
3.Angelfoss sier at det er fullt grunnlag for å klandre det sittende styre og den daglige ledelse for disse forholdene.
4.Bittert, men ingen kan klandre juryen.
5.Det kan hverken vi eller andre klandre NIFs styre for.
6.Det ville være urimelig å klandre Gyldendaldirektøren fordi han nå nedlegger Poesi Magasin på grunn av et kjempestort underskudd.
7.Egentlig kunne hun ikke klandre ham noe særlig.
8.En mangel på helsefremmende tiltak i norsk helsevesen kan vi nok enes om, men om det er primærhelsetjenesten som er mest å klandre i den forbindelse, tviler jeg mer på.
9.Foreldre har ofte liten innflytelse, og behøver neppe klandre seg selv om barna kommer borti stoff, sier Nicholas.
10.Han mente ordfører Albert Nordengen og kommunalråd Martha Seim Valeur (h) er å klandre for at det ikke har skjedd en avklaring av det politiske og administrative ansvar for overgrep og misligheter.
11.Hvis hun hadde blitt boikottet på (senere påviselig) galt grunnlag, ville hun selvfølgelig ikke ha kunnet klandre arrangørene, siden hun selv hadde skapt forvirringen.
12.Hvis noen av de 107 norske OLdeltagerne i Los Angeles skulle føle et sterkt savn av ekte norsk kost i et land hvor hamburgere og cola stadig dominerer menyen, må de iallfall ikke klandre herrene Oddvar Aasen og Knut Kleve.
13.Ikke klandre andre.
14.Ikke tør vi spille dødsens alvorlig, da er vi redd for at publikum skal klandre oss for ikke å være underholdende.
15.Kina kan ikke godta påstanden om at bare USA er å klandre for spenningen i verden.
16.Men Vraalsen vil ikke være med på å klandre FN for tingenes tilstand.
17.Men jeg synes det er urettferdig å klandre bøndene for de høye prisene.
18.Og det kan knapt noen klandre dem for.
19.Politiet har ikke noe grunnlag for å klandre pressen.
20.På den annen side kan man vanskelig klandre klubbenes ledelse, for de ville selvfølgelig gjerne hatt med sine beste folk.
21.Terje Wang var blant dem som seilte" kort løype" og ingen kan klandre KNSlaget for at de fulgte bestemmelsen bokstavelig.
22.Til tross for den talende tittel vil han ikke være med på å klandre FN for tingenes tilstand.
23.Vi er alle å klandre for de negative resultater.
24.Vi vil nødig klandre dem som forestår inspeksjon og sporadisk vakthold ved våpenlagre, all den stund selv hyppig, personlig tilsyn nok er en umulighet i praksis.
25.Å klandre Senterpartiet for" splittelse mellom regjeringspartiene", slik Johan C. Løken gjer det i eit intervju med Nationen, finn eg derfor svært urimeleg.
26.(NTBReuterAFP) Frankrikes statsminister Laurent Fabius har tatt en chanse ved å klandre tidligere forsvarsminister Charles Hernu for senkningen av Greenpeacefartøyet" Rainbow Warrior" og ved å sparke sjefen for efterretningstjenesten, Pierre Lacoste.
27.Det går ikke an å klandre en kjøper som avslår å kjøpe til høyest tenkelige pris, så lenge det er kjøpers marked.
28.Securitas har ikke noe å klandre seg selv for i denne saken.
29.Advokat Ivar Kleiven i Sjøassurandørenes Centralforening understreker overfor lokalpressen at det i saken ikke er riktig å klandre enkeltpersoner da feilen angivelig ligger i opplegget for selve reparasjonsarbeidet som foregikk på skipet da brannen brøt ut.
30.At laget gikk nedover i stedet for oppover på tabellen, er Henning av de siste man kan klandre for.
Similar words

 
 

klandre as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) klandreklandrendeklandret
Indikative
1. Present
jegklandrer
duklandrer
hanklandrer
viklandrer
dereklandrer
deklandrer
8. Perfect
jeghar klandret
duhar klandret
hanhar klandret
vihar klandret
derehar klandret
dehar klandret
2. Imperfect
jegklandret
duklandret
hanklandret
viklandret
dereklandret
deklandret
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde klandret
duhadde klandret
hanhadde klandret
vihadde klandret
derehadde klandret
dehadde klandret
4a. Future
jegvil/skal klandre
duvil/skal klandre
hanvil/skal klandre
vivil/skal klandre
derevil/skal klandre
devil/skal klandre
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha klandret
duvil/skal ha klandret
hanvil/skal ha klandret
vivil/skal ha klandret
derevil/skal ha klandret
devil/skal ha klandret
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle klandre
duville/skulle klandre
hanville/skulle klandre
viville/skulle klandre
dereville/skulle klandre
deville/skulle klandre
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha klandret
duville/skulle ha klandret
hanville/skulle ha klandret
viville/skulle ha klandret
dereville/skulle ha klandret
deville/skulle ha klandret
Imperative
Affirmative
duklandr
viLa oss klandre
dereklandr
Negative
duikke klandr! (klandr ikke)
dereikke klandr! (klandr ikke)
Your last searches