Norwegian-Italian translation of klare

Translation of the word klare from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

klare in Italian

klare
eksamenverb superare, passare
  gjerningverb riuscire a, farcela a
  svært vanskelig problemverb far fronte a, affrontare, fronteggiare
  væskeverb chiarificare
  personverb trattare
Synonyms for klare
Derived terms of klare
Anagrams of klare
Examples with translation
Artiklene dine er alltid veldig klare og behagelige å lese.
More examples
1.Børs II" skal være et tilbud til de selskaper som ikke fyller vilkårene for en kursnotering på Oslo Børs ordinære liste, som setter klare krav både til selskapets størrelse og spredningen av aksjene.
2.Datateknikken eksisterer fordi den gjør det mulig å utføre visse operasjoner raskere, billigere og mer rasjonelt enn man ville klare uten databehandling, og fordi den gjør det mulig å utføre visse operasjoner som man ikke tidligere kunne utføre.
3.Det gjør meg vondt å måtte si at (min forlovede) ikke er det minste intelligent eller kulturell, at hun ikke kan et grann sosialøkonomi, og at den eneste universitetseksamen hun kanskje kunne klare, måtte være i moderne sprog.
4.Dette er det klare gjennomgangstemaet i vinterens Spartakassett.
5.Gi klare signaler !
6.Gift med norsk borger" og" knyttet til riket gjennom ekteskap" er begreper som bør være klare og entydige.
7.Hvis en mann kjøper en bolig og må låne penger for å klare det, mener De det er rimelig eller urimelig at han kan trekke fra rentene i selvangivelsen hvis kjøpesummen og rentene er....
8.Hvis flertallet i Stortinget velger å stenge Polet ett år til,... velger man i så fall å overse klare resultater i den måling man har bedt om for å få undersøkt effekten av forsøksordningen", skriver Aftenposten på lederplass mandag 3. des., og fremstiller denne" måling" som et slags bevis på at lørdagsstengningen av Vinmonopolets utsalg har slått feil.
9.Jeg syntes det var ille hvis Norge ikke skulle klare å få til et lag.
10.Lørdagsnattens klare melding kom fra Sigurd Dæhli, som et par timers tid hadde NMgullet i nattorientering i lommen.
11.Men samtidig ga statsministeren uttalelser som er klare belegg for at Høyre og Regjeringen akter å la urettferdighetene i skattepolitikken fortsette.
12.Om dere gjør noe med" Seadrake", skal dere får bank," er den klare beskjeden det norske mannskapet ombord i båten har fått av havnearbeiderne i Kalundborg på Sjælland.
13.Om en elev er teoretisk interessert og utrustet til å klare de vanskeligste teoretiske oppgaver behøver han ikke nødvendigvis være en streber eller et albuemenneske.
14.Planene og de nødvendige vedtak for områdene i begge endene av tunnelen vil optimistisk vurdert kunne være klare i 1987.
15.Ritual to the Sun" - hvor hele ensemblet i solgyldne trikoter danser en parade av Grahamskolens klare treningsprogram og lar den tone ut i en hyldest mot salen.
16.Selv om vi må klare oss uten brød, forråder ikke albanerne marxismenleninismen".
17.Skagestads anførsler mot en teaterkritikk med teaterpolitiske sideærend er på sin plass, bl.a. fordi den av natur vil bli" opportunistisk", uten klare verdikriterier.
18.Sportsmessen 1984" vil gi klare indikasjoner om hvilke produkter som vil bli" in" til sport og fritid det nærmeste året.
19.Spøkelsesjakt"," Europa"," Matteparken" og" Brøkens mester" ligger klare på kassett og venter på å bli spilt over i ZX Spectrum.
20.Traktat NÅ" hevder at målet med aksjonen ikke er norsk utmeldelse av NATO, men konsekvensene av et eventuelt stortingsvedtak for Norges del, med tanke på vår alliansetilknytning i NATO, er likevel klare, mener Thor Knudsen.
21.Vi har klare indikasjoner på at Investa er i gang med" Norcemaksjoner" i andre store børsnoterte selskaper, i ett tilfelle i samarbeide med utenlandske interesser.
22.Vi har sett klare tegn på at noe finnes der som ikke skal være der", sier oberstløytnant JanÅke Berg, som personlig" ikke tviler ett sekund".
23.Visse forhold er imidlertid klare, og underbygges av de seneste målinger.
24.(F.v.) Fylkesarbeidssjef Svein A. Schjetne, kvinnekonsulent Heidi Skotte og distriktsarbeidssjef for Arbeidsformidlingen i Oslo, Jan Spjøtvoll, står klare bak henvisningsskranken.
25.(Foto:Erik Berg) Mens Stein Arild Thorsen måtte ha daglig massasje for å klare å bevege seg som Apen.
26.(NTBFNB) Veteraner som Juha Mieto, Jouko Karjalainen og Rauno Miettinen er klare for et nytt internasjonalt mesterskap, efter at den fiske OLkomiteen mandag ga klarsignal for ialt 49 aktive til SarajevoOL.
27.(NTBReuterAFP) Flesteparten av de britiske diplomatene i Libya sto torsdag eftermiddag klare til å forlate landet, efterat Storbritannia søndag brøt de diplomatiske forbindelser med regimet i Tripoli.
28.(NTBReuterAFP) Statsminister Bob Hawke og hans arbeiderparti er klare favoritter foran nyvalget i Australia 1. desember.
29.(NTBReuterAFP) USAs forsvarsminister Caspar Weinberger avviste igår på det sterkeste meldinger i pressen om at Reaganadministrasjonen skal ha planene klare for insetting av amerikanske styrker i MellomAmerika.
30.(utgitt av Gyldendal Norsk Forlag i 1970), og" hos oss kan den bare klare seg i områder med betydelig innslag av dyrket mark.
Similar words

 
 

klare as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) klareklarendeklart
Indikative
1. Present
jegklarer
duklarer
hanklarer
viklarer
dereklarer
deklarer
8. Perfect
jeghar klart
duhar klart
hanhar klart
vihar klart
derehar klart
dehar klart
2. Imperfect
jegklarte
duklarte
hanklarte
viklarte
dereklarte
deklarte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde klart
duhadde klart
hanhadde klart
vihadde klart
derehadde klart
dehadde klart
4a. Future
jegvil/skal klare
duvil/skal klare
hanvil/skal klare
vivil/skal klare
derevil/skal klare
devil/skal klare
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha klart
duvil/skal ha klart
hanvil/skal ha klart
vivil/skal ha klart
derevil/skal ha klart
devil/skal ha klart
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle klare
duville/skulle klare
hanville/skulle klare
viville/skulle klare
dereville/skulle klare
deville/skulle klare
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha klart
duville/skulle ha klart
hanville/skulle ha klart
viville/skulle ha klart
dereville/skulle ha klart
deville/skulle ha klart
Imperative
Affirmative
duklar
viLa oss klare
dereklar
Negative
duikke klar! (klar ikke)
dereikke klar! (klar ikke)
Your last searches