Norwegian-Italian translation of klein

Translation of the word klein from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

klein in Italian

klein
fysisk tilstandadjective delicato, debole, fiacco
  helseadjective malfermo, debole, infermo [literature]
  personadjective gracile, mingherlino
  medisinadjective malaticcio, di salute malferma
Synonyms for klein
Derived terms of klein
Anagrams of klein
Similar words

 
 

More examples
1.(KIT) - Norske teologer som sier at Den katolske kirke er den samme idag som den Martin Luther gjorde opprør mot må ha sovet i flere tiår, sier prelat Aloys Klein i Vatikanets enhetssekretariat til Kirkens Informasjonstjeneste.
2.Alt dette viser en meget dyptgripende endring i forhold til tidligere Lutherjubileer, sier Klein.
3.Det vi har sett, i tillegg til Pavens utspill mot slutten av 1983 er en meget stor interesse for Luther i omtrent alle deler av Den katolske kirke, og det attpåtil uten at kirkeledelsen på forhånd oppmuntret til det, sier Klein.
4.Klein Associates hadde nemlig bedt oss ta kontakt med det norske Sjøforsvaret med henblikk på nye kontrakter.
5.Pave Johannes Paul IIs uttalelser i Lutheråret 1983 er en 180 graders helomvending når vi vet at tidligere paver alltid har vært negative til det de har oppfattet som Luthers vranglære, sier Klein.
6.Vi har ikke kjøpt slikt utstyr fra Klein Associates eller andre efter at den omtalte handelen fant sted.
7.Aftenposten får opplyst at det er et firma i Tønsberg som har kjøpt utstyret fra den amerikanske produsenten Klein Ass.
8.Allerede i 1930årene hadde Oscar Klein og Enrico Fermi teorier om at det måtte finnes slike partikler som formidlet kraft.
9.De ofte eruptive musikalske utsagn kontrasterer mot intenst spenningsfylte pauser, og det kreves en lyttende kunstner som Elisabeth Klein for å forme dette dramatiske stoffet til en musikalsk helhet.
10.Den sovjetiske delegasjonslederen Grinjevnskij har i alle fall verbalt sluttet opp om en slik tanke, sa Klein.
11.Den videre utvikling av forholdet mellom Den katolske og de lutherske kirkene tror Klein vil avhenge av blant annet hvor enige lutheranerne er seg imellom.
12.Det er ikke noe som tyder på at Klein Associates har levert utstyr til det norske forsvar.
13.Det er like godt å slå fast, som det stod i Olemanns overskrift, at man blir klein av flein.
14.Det gjaldt rettighetene til Stoneslåter fra før 1970 (" Satisfaction"," Paint it black" og mange andre), som Klein ikke vil gi fra seg.
15.Det vi nå bør samle oss om er å rette søkelyset mot den felles kirkelige arv som Luther tok vare på fra oldkirken, sier prelat Aloys Klein.
16.Dramatikk har det alltid vært når det snakkes om OLmedaljer, men få oppgjør kommer opp mot finalen på 100 meter fri i 1964 da tyskeren HansJoachim Klein fikk bronsen ett fattig tusendedels sekund foran amerikaneren Gary Ilman.
17.ELISABETH KLEIN, norsk pianist.
18.Elisabeth Klein skal fremføre verker av Maj Sønstevold, AnneMarie Ørbeck og Ase Hedstrøm for bare å nevne det norske innslaget.
19.En av de fremste ambassadører for vår tids musikk, den ungarskdansk Elisabeth Klein, ga en utsøkt klaveraften torsdag i Ny Musikks regi.
20.Fem norske filmer vises på markedet under filmfestivalen i VestBerlin, mens den Norgesaktuelle danske" Skjønnheten og udyret" (her med Jesper Klein og LineArlienSøborg) spesialfremføres av festivalledelsen.
21.Firmaet er norsk agent for den amerikanske produsenten Klein Ass.
22.Fra venstre finske Arja Saijonmaa, danske Jesper Klein, svenske Povel Ramel og norske Wenche Myhre.
23.Følgelig ville Larsson i Los Angeles ha måttet dele gullet med McKee på samme måte som både Klein og Ilman ville ha fått bronse.
24.H. C. Andersen hadde også den danske komikeren Jesper Klein grepet tak i.
25.I sitt papir sier Rühe og Klein at de er klar over at en ytterligere ikkevoldavtale risikerer å svekke de forpliktelser om ikke å bruke makt som allerede finnes (bl.a. i FNpakten), at den kan gi en falsk følelse av sikkerhet, og at den ikke er noen erstatning for konkrete tiltak for å minske den internasjonale spenning.
26.Ifølge prognoseinstituttet LINK, ledet av nobelprisvinner professor Klein, fungerer USAs økonomi for tiden som lokomotiv for hele verdensøkonomien, men det betyr åpenbart mindre enn sakens partipolitiske side.
27.InfoFilms programleder Chris Marshall har med seg som TVverter Jesper Klein og Nanna Lüders.
28.Ingrid er klein og har vært på sykehus flere ganger for giktsmerter og ryggproblemer.
29.Klein, vesttysk teolog med ansvar for de internasjonale katolsklutherske samtalene, sier at det nå for første gang på 450 år har skjedd at en pave har inntatt en positiv holdning til Luther.
30.Klein...
Your last searches