Norwegian-Italian translation of klekke

Translation of the word klekke from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

klekke in Italian

klekke
idéverb covare
Synonyms for klekke
Derived terms of klekke
Similar words

 
 

More examples
1.Hvordan har du tid til å klekke ut slike ideer med det engasjementet du utviser på diverse områder ?
2.Ideen til en bedre måte å rense og teste nødaggregatene på F16flyene på, tok det bare sekunder å klekke ut.
3.Han er fast bestemt på å klekke det ut selv, noe som selvsagt byr på store problemer, sorg, glede og komikk.
4.Istedet for å bruke tiden til nyttige forberedelser bruker vi den til å klekke ut ideer for å få endene til å møtes.
5.Neste uke skal vi klekke 42 000 kyllinger, sier han rolig.
6.Nettopp slik var den australske" Dannys egg", historien om gutten som finner et stort fugleegg og vil klekke det ut selv.
7.Strutsene er i disse dager i full gang med å klekke.
8.Ved TiedemannGruppens forsøkstasjon på Kyrksæterøra har man lykkes i å klekke hummer i store masser efter en satsing på flere millioner kroner.
9.Ved Universitetet i Tromsø har det lykkes å klekke ut larver av steinbit.
10.Vil Arbeiderpartiet i eventuell regjeringsposisjon i 1985" klekke ut oljepenger" for å subsidiere den del av industrien som ellers ikke ville klare seg i internasjonal konkurranse, for å bevare norske arbeidsplasser ?
11.Det betyr at den har god tid til å klekke sine efterkommere.
12.Det kunne jo ha vært morsomt for gud vet hvilken gang, men det må finnes viktigere ting å klekke ut satire over.
13.Foruten å klekke ut, startfore og drive oppdrett av ulike ørrettyper, har OFA denne sesongen videreført arbeidet med å kartlegge fiskevannenes kvalitet og fiskebestand - alt dete for å øke mulighetene for naturlig fiskeproduksjon i endel av Markavannene.
14.Jeg må antagelig juge den munken, det er jo det som er teater, å klekke ut en illusjon.
Your last searches