Norwegian-Italian translation of klemmes

Translation of the word klemmes from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

klemmes in Italian

klemmes
refleksivverb abbracciarsi
Synonyms for klemmes
Similar words

 
 

More examples
1.Det er kjedelig dersom så er tilfelle, sier personlig sekretær Gunnar Magnus hos kulturministeren og forsikrer at det slett ikke er meningen at privatprodusentene skal klemmes ut og all filmproduksjon i Norge skal foregå via Statens Filmproduksjonsutvalg og Norsk Film A / S.
2.Alle norske lærebokforfattere som klemmes økonomisk av kopimaskinene i det norske skoleverket, ville langt foretrekke å få betalig for sine bøker fremfor den reduserte erstatning som utbetales.
3.At Antisalaveriselskapet har stukket hull på en av slaveriets verst verkebyller, vil ikke si det samme som at materien så lett kan klemmes ut og såret leges.
4.Barnets egen tyngde sikrer at stolen klemmes godt fast til bordet.
5.Efter nesten hver eneste ballveksling skal det klappes og klemmes, enten for å trøste eller for å juble.
6.Ifølge teorien dannes et" svart hull" når en stjerne kollapser og av sin egen gravitasjon klemmes sammen til et legeme med uendelig tetthet og en så kolossal tyngdekraft at ingenting kan slippe ut fra den - ikke engang lys eller annen stråling.
7.Kittet skal klemmes godt ned i falsen med en kittkniv.
8.Soppfyllet legges på den ene leiven, den andre på toppen og de klemmes godt sammen hele veien rundt så ikke noe renner ut.
9.Ved hjernedød vil det oppstå betydelig ødem i hjernen, og blodkarene til hjernen kan klemmes av så blodtilførselen stanser.
10.Annethvert bær klemmes i stykker og må i munnen.
11.Bestebarnet klemmes ustoppelig mellom uoppmerksomme ben og mistrives i høye toner.
12.Den har bare 470 plasser, og selv om 600 klemmes inn, står like mange utenfor.
13.Familien klemmes kanskje sammen på få kvadratmeter.
14.Men respekten er ikke større enn at når Elisabeth endelig kommer, løper 16-18åringene bort til henne og det klemmes og ropes.
15.Pressen klemmes mellom en rivende omforming på TVsektoren og en tilsvarende aggressiv utvikling av den Se og Hørpregede journalistikken.
16.Titler klemmes inn på tvangstrøyemål.
Your last searches