No translation found.

Unfortunately, we did not find any translations for the keyword kleve. Please make sure that you spelled the word correctly.


Remember that you might find the translation you are looking for if you write the word in singular form (instead of plural) or infinitive (instead of a conjugated form of a verb).


We are working hard to add missing translations, so please bear with us.


Similar words

 
 

More examples
1.Vi har forsøkt alt fra ultrafiolett til infrarødt lys for å få frem tapt skrift, men det har vært nytteløst, forteller Kleve.
2.Bassangeren Oddbjørn Tennfjord fra Den Norske Opera har med seg Rune Andersen som akkompagnatør, fiolinisten Endre Kleve stiller med Reidun Askeland ved flygelet, og dessuten kommer Bjarne Bø som denne gang skal holde seg til sannheten ikke til eventyrene...
3.De tre forskerne, professor Knut Kleve, arkivkonservator Brynjulf Fosse og dataeksperten Espen Smith Ore, har fått tillatelse av Kulturdepartementet i Roma til å prøve nye metoder for opprulling og tyding av de rundt 2000 år gamle rullene.
4.De tre forskerne, professor Knut Kleve, arkivkonservator Brynjulf Fosse og dataeksperten Espen Smith Ore, har fått tillatelse av Kulturdepartementet i Roma til å prøve nye metoder for opprulling og tyding av de rundt 2000 år gamle rullene.
5.Det er skjørt materiale vi har med å gjøre, og dersom blandingen er for tykk, vil papyrusen brekke, og dersom den er for tynn, vil den sile igjennom og løse opp flere ark ad gangen, sier professor Knut Kleve.
6.Forskernes innsats har vært gjenstand for stor oppmerksomhet i Italienske massemedia, og professor Knut Kleve forteller at de konkurrerte med Gromyko og mafialedere om hovedoppslagene i italiensk dagsrevy.
7.Hvis noen av de 107 norske OLdeltagerne i Los Angeles skulle føle et sterkt savn av ekte norsk kost i et land hvor hamburgere og cola stadig dominerer menyen, må de iallfall ikke klandre herrene Oddvar Aasen og Knut Kleve.
8.I 15 kilometer 1 spann vant Helge Riverud foran Christian Kleve Hansen, Krokskogen Trekkhundklubb.
9.I Napoli skal Kleve blant annet fotografere bokstaver og deler av bokstaver gjennom mikroskop, for senere å sammenholde funnene med datamaskinens lager.
10.Ikke mer av husfilosofen Filodemos, sier Kleve.
11.Kleve forteller at i de 800 rullene som er brettet ut, har man funnet ialt 36 forskjellige håndskrifter.
12.Knut Kleve forteller at det fortsatt ligger 1200 uåpnede ruller som ingen har klart å rulle opp - foreløbig.
13.Knut Kleve og Espen Smith Ore.
14.Med den nye metoden klarte de blant annet det kunststykke å åpne en bok med løvtynne sider - like fine som japansk silkepapir, mener Kleve.
15.Og de 1200 uåpnede rullene kan inneholde informasjon som kan bli like epokegjørende for filosofiens historie, mener professor Knut Kleve.
16.Professor Knut Kleve forteller at de norske forskerne konkurrerte med Gromyko og mafialederne om hovedoppslagene i italiensk dagsrevy.
17.Professor Knut Kleve leser opprullet papyrus under mikroskop.
18.På menyen står blant andre Kirsti Sparboe, Oddbjørn Tennfjord fra Den Norske Opera og fiolinisten Endre Kleve, som skal spille sammen med pianist Reidun Askeland.
19.Rullene ble funnet i et hus som forskerne antar tilhørte Cæsars svigefar og som ble brgravd under Vesuvs stor utbrudd i år 79 e. Kr. Professof Kleve opplyser at det idag befinner seg et gartneri over dette huset, og om utgravningene ikke settes i gang akkurat der, er han svært glad for at det igjen blir arkeologiske aktiviteter i Herculaneumi.
20.Vi fikk åpnet 40 fragmenter, forteller Knut Kleve, som søndag vendte hjem fra Napoli sammen med arkivkonservator Brunjulf Fosse og datakonsulent Espen Smith Ore.
21.De fleste gårder her ute fikk sin nåværende bosetning i årene mellom 1910 og 1914, forteller Kleve.
22.Allerede førstkommende torsdag vil professor Knut Kleve, en av medlemmene i det norske team som sist høst maktet å åpne stenhårde, forkullede papyrusruller fra Hercolaneum, fortelle om de sensasjonelle norske metodene.
23.Anna av Kleve ble han skilt fra, Katherine Howard mistet hodet, og nummer seks overlevet kongen, som døde 56 år gammel i 1547.
24.Christian Kleve Hansen, Norge 1.28,20.
25.De fleste vil en eller annen gang havne hos Kleve, som er formann i Oslos østre forliksråd.
26.Det å ha mange jern i ilden har alltid preget Kleve, men stresset er han ikke.
27.Det å tale Klemetsruds sak har ikke alltid vært like lett for Thorleif Kleve, som idag har som oppgave å forlike mennesker i økonomiske stridigheter.
28.Et standpunkt Kleve som brannstyreformann ikke følte som noe problem.
29.Ifølge Kleve bør Markagrensen ligge fast, men på Dal / Brenna vil han ha den i henhold til den nåværende skoggrensen.
30.Kleve legger ikke skjul på sin lokalpatriotisme, hverken i sitt verv som medlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg, eller som Klemetsrudbeboer i alle de 70 årene han har levet.