Norwegian-Italian translation of knappe

Translation of the word knappe from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

knappe in Italian

knappe
skyteverb sparare da un nascondiglio
  musikkverb strimpellare
Synonyms for knappe
Derived terms of knappe
More examples
1.Dette er det knappe innhold i et felles brev fra VG og Dagbladet til Norsk Telegrambyrå fredag.
2.Master Harold" hadde sin uroppførelse i New Haven, USA, for, knappe to år siden.
3.(NPSReuterAFP) Opposisjonens håp om å endre den brasilianske grunnloven og innføre direkte presidentvalg ble knust torsdag, da nasjonalforsamlingen stemte imot forslaget med knappe 22 stemmers overvekt.
4.Argumenter som knappe leveringsfrister preller av likesom krav om rimeligere trikketakster.
5.Bensinforhandlernes økonomiske marginer er så knappe på forhånd, at når tapet nå kommer opp i 50 prosent, må det gripes inn der omkostningene er variable.
6.Boligkooperasjonen og kommunene er nødt til å samarbeide for å utnytte knappe ressurser !
7.De har kommet godt med da, pengene som under diskusjon blant annet ble gitt av knappe kommunale budsjetter for å bygge på Holmenkollbakken ?
8.Den svenske elleveåringen måtte knappe ned buksene ?
9.Dersom vi ønsker å møte konkurransen fra utenlandske programtilbud med egne programmer av høy kvalitet, er neppe en utstrakt konkurranse om de knappe innenlandske ressursene veien å gå.
10.En slik ordning vil dessuten legge beslag på ressurser som fra før er knappe nok, og virke negativt inn på selve behandlingsmiljøet.
11.En viktig årsak til at vi har reagert med politianmeldelse er at jeg oppfatter falskneriet som meget usolidarisk overfor søkere som på redelig måte konkurrerer om de knappe studieplassene, sier Hoven.
12.Hensikten med besøket er å bringe på det rene de faktiske forhold, var Yamanis knappe svar til de mange fremmøtte journalister.
13.I en tid med knappe bevilgninger må man rasjonalisere der det er mulig, for eksempel ved å samarbeide med andre operahus.
14.Jeg har ikke noe imot at de homofile markerer seg og bruker ytringsfriheten, men innenfor dagens knappe ressurser hvor vi må prioritere mellom ulike kulturelle tiltak, kunne jeg ikke støtte at kommunens skattepenger skulle brukes til" homodagene", sier medlem av kulturutvalget og Kr.F.representant Per Høybråten til Aftenposten.
15.Men de knappe bevilgningene og en daglig leder i halvdagsstilling har selvfølgelig gjort det vanskelig å satse så meget som ønskelig på dette viktige feltet, forteller Mæhle.
16.NSB har allerede i knappe to år hatt en såkalt konsernkonto for de innbetalinger som skjer gjennom det private bankvesen.
17.Når ressursene er knappe, må det nytenkning til.
18.Partiet går i sin knappe komitebegrunnelse overhodet ikke inn på de argumenter som har vært avgjørende for Regjeringens forslag om å senke minstestraffen fra 21 dagers fengsel til 14 dager.
19.Prioriteringen blir stadig vanskeligere, fordi bevilgningene er altfor knappe.
20.Som blakk er jeg lykkelig, sa Walesa da han uttalte seg i knappe ordelag til ventende vestlige korrespondenter.
21.Så Sjøfartsmuseet lider også under knappe kulturbevilgninger ?
22.Vi er betenkt over den knappe høringsfristen som er satt og at fagplanene skal gjøres gjeldende allerede fra skoleåret 1985 / 86, sier forbundet i sin uttalelse.
23.Vi regner med en vekst iår på ca. 50 prosent, og at bare knappe 40 prosent av omsetningen vil stamme fra salget i Norge, sa adm. direktør Rolf Skår i Norsk Data til Aftenposten.
24.Anlegget vil foreløbig huse knappe 150 ansatte, men tallet forventes å stige til 180 i løpet av en ettårsperiode.
25.Arbeidsoppgavene er blitt så omfattende at det alltid vil føles som om ressursene er for knappe til å løse alle tilfredsstillende.
26.At Diana går helhjertet inn for å gjøre en god jobb, kan ingen være i tvil om, som har fulgt henne på nært hold i det knappe døgnet hun har tilbragt i Oslo.
27.Banken sender i disse dager ut brev om tildelingen til de knappe 18 000 investorene som sørget for at kapitalutvidelsen på 60 millioner ble overtegnet syv ganger.
28.Bankens forventede adm. direktør Jan G. Breivik, forteller at Oslobanken er i rute, og at banken efter planen åpner sitt Oslokontor om knappe tre uker.
29.Begge disse fylkespartiene fikk knappe to prosent oppslutning ved stortingsvalget i 1981.
30.Berit Lindstads knappe velkomsttale før moteoppvisningen i Oslo Handelsstands Forening, røbet lite om det helspenn hun hadde levd i de siste månedene.
Similar words

 
 

knappe as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) knappeknappendeknappet
Indikative
1. Present
jegknapper
duknapper
hanknapper
viknapper
dereknapper
deknapper
8. Perfect
jeghar knappet
duhar knappet
hanhar knappet
vihar knappet
derehar knappet
dehar knappet
2. Imperfect
jegknappet
duknappet
hanknappet
viknappet
dereknappet
deknappet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde knappet
duhadde knappet
hanhadde knappet
vihadde knappet
derehadde knappet
dehadde knappet
4a. Future
jegvil/skal knappe
duvil/skal knappe
hanvil/skal knappe
vivil/skal knappe
derevil/skal knappe
devil/skal knappe
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha knappet
duvil/skal ha knappet
hanvil/skal ha knappet
vivil/skal ha knappet
derevil/skal ha knappet
devil/skal ha knappet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle knappe
duville/skulle knappe
hanville/skulle knappe
viville/skulle knappe
dereville/skulle knappe
deville/skulle knappe
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha knappet
duville/skulle ha knappet
hanville/skulle ha knappet
viville/skulle ha knappet
dereville/skulle ha knappet
deville/skulle ha knappet
Imperative
Affirmative
duknapp
viLa oss knappe
dereknapp
Negative
duikke knapp! (knapp ikke)
dereikke knapp! (knapp ikke)
Your last searches