Norwegian-Italian translation of kneppe

Translation of the word kneppe from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kneppe in Italian

kneppe
klærnoun fermaglio [m], fibbia [f]
Derived terms of kneppe
More examples
1.Pengene skal også brukes til pumpestasjon og overføringsledning fra Kneppe til eksisterende tilførselsledning til renseanlegget.
2.Vi løp over den knudrete isen, skled og snublet, og jeg ble så varm at jeg måtte ta av meg vottene og kneppe opp vindjakken.
3.Det legger ikke Åge Kneppe skjul på.
4.Lisbeth Sekkelsten var en av dem som gjorde borgerplikten på søndag mens Kneppe voktet urnen.
5.Nå hjalp det lite at hjemmelaget greide å kneppe inn to hakk av denne ledelsen mot slutten, man ante hvor det bar da kvarteret gjenstod.
Similar words

 
 

kneppe as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) kneppekneppendeknept
Indikative
1. Present
jegknepper
duknepper
hanknepper
viknepper
dereknepper
deknepper
8. Perfect
jeghar knept
duhar knept
hanhar knept
vihar knept
derehar knept
dehar knept
2. Imperfect
jegknepte
duknepte
hanknepte
viknepte
dereknepte
deknepte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde knept
duhadde knept
hanhadde knept
vihadde knept
derehadde knept
dehadde knept
4a. Future
jegvil/skal kneppe
duvil/skal kneppe
hanvil/skal kneppe
vivil/skal kneppe
derevil/skal kneppe
devil/skal kneppe
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha knept
duvil/skal ha knept
hanvil/skal ha knept
vivil/skal ha knept
derevil/skal ha knept
devil/skal ha knept
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle kneppe
duville/skulle kneppe
hanville/skulle kneppe
viville/skulle kneppe
dereville/skulle kneppe
deville/skulle kneppe
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha knept
duville/skulle ha knept
hanville/skulle ha knept
viville/skulle ha knept
dereville/skulle ha knept
deville/skulle ha knept
Imperative
Affirmative
duknepp
viLa oss kneppe
dereknepp
Negative
duikke knepp! (knepp ikke)
dereikke knepp! (knepp ikke)
Your last searches