Norwegian-Italian translation of knytte sammen

Translation of the word knytte sammen from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

knytte sammen in Italian

knytte sammen
bindeverb legare, unire, attaccare
Similar words

 
 

More examples
1.Både E6 og E18 vil efter denne planen knytte sammen Oslos hovedveinett og samtidig løse adkomsten til og fra sentrum, heter det i en uttalelse fra fylkesstyret i Oslo Fremskrittsparti.
2.Da jeg begynte som redaktør, var det ikke mulig å knytte sammen begrepene Norge og olje.
3.Den amerikanske regjering sa igår at USA er skuffet over at Sovjet nekter å knytte sammen forhandlingene om våpenkontroll i verdensrommet med atomnedrustning, men ga uttrykk for håp om at de sovjetiske lederne vil ombestemme seg.
4.Det er allerede lagt ned kabler en rekke steder, og en av Televerkets oppgaver blir å knytte sammen disse nettene.
5.Det er håndfaste planer for en opprustning av dette" nærområdet", bl.a med en ny heis som skal knytte sammen Olympiaheisen (a) og Fjellheisen (c).
6.Det heter i Horizont at" den internasjonale kommunistiske bevegelse er og forblir et frivillig kampfellesskap mellom likeverdige og selvstendige partier, hvis effektivitet, innflytelse og kampresultater ikke kan skilles fra evnen og viljen til å knytte sammen på en organisk måte det nasjonale og det internasjonale ansvar".
7.Det negative svaret kom halvannet døgn efter at USA foreslo å knytte sammen de ulike nedrustningsforhandlingene som et svar på Sovjets forslag om å starte forhandlinger om forbud av romvåpen.
8.Det sistnevnte prosjekt skal knytte sammen Drammensveien og Store Ringvei og bedre adkomsten til og fra Fornebu.
9.Greide ikke å knytte sammen midtbanen og og de fremste angrepsspillerne.
10.Hans partifelle Reiulf Steen, samferdselsminister tidlig på 70tallet, sa at på den tid mente folk at ny Sentralbanestasjon for NSB i Oslo, som kunne knytte sammen Østbanen og Vestbanen, foruten utbyggingen av Fornebu, egentlig var et indre anliggende for Oslofolk.
11.Hvorfor ikke knytte sammen historie og undervisning - og la bygningen få nytt liv som skolemuseum ?
12.Personlig mener han Pipervika foran Oslo rådhus er det arealet som best kan knytte sammen byen og fjorden uten at eksisterende havneanlegg raseres.
13.Samarbeidsavtalen har en økonomisk ramme på 14 millioner kroner, og hensikten med undersøkelsen er å knytte sammen Haltenbanken og sokkelen utenfor Møre rent geologisk.
14.Vannlekkasjene i stasjonen, som skal knytte sammen det østlige og vestlige forstadsbanenett i Oslo, har vært kjent siden åpningen i 1977.
15.I trekvart år har vi ventet på tillatelse til å knytte sammen våre østlige og vestlige nett.
16.Vi planlegger et selskap som skal knytte sammen Holsfjordledningen og Glitreledningen i Røyken.
17.Bakgrunnen er at den vesentligste del av godstransporten går mellom 1012 store markedsregioner, og disse vil NSB knytte sammen med faste tog for containerlaster.
18.Den skal knytte sammen regnesentraler.
19.Denne kabel skal knytte sammen Oslo og Drammen.
20.Derimot kan det bli mer aktuelt med en videreutbygging av Fjellinjen østover, med en ny tunnel fra Akershus Festning og Vippetangen under Bjørvika og Bispevika til den planlagte Ekebergtunnelen som skal knytte sammen trafikken fra E18 og E6 (Mosseveien).
21.Dermed kan vi knytte sammen fagfolk, politikere, foreldre og mennesker med alvorlige handicap fra 90 land.
22.Det var i begynnelsen av april ifjor at Janco KabelTV A / S ba Televerket knytte sammen de kabelnett som selskapet disponerer i Oslo øst og vest.
23.Dette overordnede datasystemet skal knytte sammen det store antallet datasystemer som for eksempel overvåker og styrer prosessene, selve boringen og omgivelser som bølger, vind og temperaturer.
24.Ekspedisjonssjef Kjell Skard i Samferdselsdepartementet har vært involvert i Jancos søknad om linkforbindelse for å knytte sammen øst og vest.
25.Endelig vil man på den høye trappen utenfor museumsbygningen knytte sammen det avklipte båndet kl.13 under en høytidelig seremoni, og først derefter er utstillingen åpen for publikum og folkefesten kan begynne.
26.Fools leder Trevor Davies inviterte den amerikanske komponisten Charlie Morrow til å lage en begivenhet som skulle knytte sammen Charlottenborg, havner og byen.
27.For å oppnå dette satses det på å utvikle større og mer integrerte systemer som kan løse flere oppgaver samtidig og som kan knytte sammen informasjon fra flere kilder.
28.Forsøkene på å gjenopprette, knytte sammen igjen familiebåndene, har vært mange opp gjennom årene, men de har alle endt med skuffelse.
29.Planen skal gjøre det mulig å knytte sammen og samordne enkeltprosjekter til et felles hele.
30.Snart er det bare et tidsspørsmål når museet tar i bruk EDBanlegg for å knytte sammen mengdene av opplysninger i litteratur, dokumenter, rapporter, gjenstander og bilder til et mer oversiktlig hele i forsknings og undervisningssammenheng.
Your last searches