Norwegian-Italian translation of knytte til

Translation of the word knytte til from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

knytte til in Italian

knytte til
binde sammenverb legare, avvolgere
Anagrams of knytte til
Similar words

 
 

More examples
1.Jeg utarbeider boreprogrammene og har ansvaret for å knytte til oss alle nødvendige underleverandører og konsulenter.
2.Vi har klart å knytte til oss de beste kundene.
3.Dessuten forutsetter den nye kommunehelseloven at kommuner og fylkeskommuner skal knytte til seg så mange avtaleleger, både almenpraktikere og spesialister, at legetilbudet til lokalbefolkningen blir tilfredsstillende.
4.Det antydes også at stiftelsen vil kunne inngå i organiseringen av den satellittfjernmåling som det er planer om å knytte til forskningsmiljøet i Tromsø.
5.Det er helt avgjørende for eieren å ha frihet til å knytte til seg de faglig kvalifiserte medarbeiderne som med personlig overbevisning kan identifisere seg med barnehavens målsetning.
6.Det er ikke internasjonalt omstridt at pedagogiske institusjoner med et særlig livssynsmål har adgang til å knytte til seg personell som deler institusjonens livssynsmål.
7.Det er også meningen å knytte til seg fysioterapeuter.
8.Det skulle være unødvendig å minne om betydningen av at rettsvesenet makter å knytte til seg de dyktigste juristene.
9.Det vi nå er mest opptatt av, er å kunne knytte til oss de flinkeste fagfolkene innen de forskjellige grener, sier Udnæs.
10.En av bankenes planer går ut på knytte til seg flere av landets sparebanker som kunder.
11.En jevn strøm av våpeninteresserte besøkte utstillingen søndag, og Kurt Johannessen hadde mang en historie å knytte til flere av pistolene.
12.En rimeligere form for livsstil kan presenteres like flott og dermed rime bedre med norsk hverdag, fastslår den tidligere annonseselgeren, hvis fremste talent består i å knytte til seg de rette folkene på rett plass.
13.Et av de momenter vi la vekt på var at overvåkingspolitiet kunne ha funnet papirer de kunne knytte til sabotasjeplaner.
14.Firmaet vil særlig satse på den tekniske sektor, bl.a. prosjektering, og vil efterhvert knytte til seg fagfolk på denne sektor.
15.Forlaget ønsker å knytte til seg flere kvinnelige forfattere.
16.Hydro er nå i ferd med å bygge opp en organisasjon som vil forsøke å bygge opp en ny kjede, enten ved å knytte til seg eksisterende bensinforhandlere efterhvert som de avtaler disse har med sitt nåværende selskap, utløper, eller ved å etablere nye stasjoner fra grunnen av.
17.I den nye kommunehelsetjenesten har man full anledning til å knytte til seg flere leger hvis det skulle vise seg å være behov for det.
18.I første omgang dreier det seg altså om en enkelt kunstner, men byrået satset selvfølgelig på å knytte til seg flere kunstnere.
19.I mitt arbeide i Nordens Hus vil jeg knytte til meg fagmennesker som har andre spesialområder enn jeg og som jeg stadig kan rådføre meg med.
20.I stedet for de gamle fagkomiteene vil avdelingene knytte til seg enkeltpersoner, rådgivere, som kan kobles inn i konkrete saker og som eventuelt kan henvise til andre fagfolk.
21.I stedet har kontoret fått anledning til å knytte til seg meglingsmenn som har utført meglinger i tillegg til sitt vanlige arbeid, med de kapasitetsbegrensninger dette medfører, påpeker NITO.
22.Karins nei til å gå på akkord bidro utvilsomt til det hun i egne grupper utover i 60årene kunne knytte til seg våre fremste jazzmusikere som Egil Kapstad, Arild Andersen og Jan Garbarek, for å nevne noen.
23.Men Heath hadde for eksempel ingen kommentarer å knytte til den britiske regjerings nøling med å la statsselskapet British Gas få kjøpe de store gassmengdene i det norske Sleipnerfeltet i Nordsjøen.
24.Men vi vil også vurdere mulighetene for å knytte til oss dykkerekspertise i noe fastere former, fremholder Pedersen.
25.Navnebyttet kan antyde at organisasjonen nå vil engasjere seg i hele undervisningssektoren, kanskje med en appetitt på å knytte til seg nye lærergrupper.
26.Når det gjelder organisasjonsmessige forhold, blir det reist krav om at det må bli lettere å kunne opprette, inndra og omgjøre stillinger, knytte til seg medarbeidere på spesielle vilkår og foreta mer smidige lønnsplasseringer generelt.
27.På tross av store anstrengelser har man bare klart å knytte til seg 1832 faddere, hvorav en stor del er nyrekrutterte uten tidligere fadderskapstilknytning til Nordisk Barnefond.
28.Selskapet Scandinavian Motion Picture Syndicate vil knytte til seg internasjonale medarbeidere både foran og bak kamera, men Gundersen har foreløbig ingen navn klare - hverken på regissør, skuespillere eller manusforfatter.
29.Som fast gjestedirigent har orkestret lykkes i å knytte til seg den unge finnen EsaPekka Salonen, som er i ferd med å gjøre internasjonal karriere av dimensjoner.
30.Vi regner i tillegg med å knytte til oss en norskamerikaner, Tommy Pettersen, foran neste sesong.
Your last searches