Norwegian-Italian translation of koalisjon

Translation of the word koalisjon from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

koalisjon in Italian

koalisjon
politikknoun coalizione [f], blocco [m]
Synonyms for koalisjon
Similar words

 
 

More examples
1.For det første vil de ikke risikere å miste alliansens juniorpartner, Mapampartiet, og sin egen venstrefløy, som de føler vil forlate partiet dersom det går i koalisjon med Likud.
2.Så lenge Senterpartiet og Kristelig Folkeparti befinner seg i koalisjon med Høyre, er vi nå alene om å representere sentrum i norsk politikk.
3.Alt tyder på at Reagan i sine siste fire år vil få minst like store problemer med den mangfoldige koalisjon som fikk ham gjenvalgt, som med den demokratiske flertallsopposisjon.
4.Alternativet til samarbeidsregjeringen er en sosialistisk koalisjon, hvor SV får sitt.
5.Arbeiderpartiet vil imidlertid vanskelig kunne gjøre seg avhengig av ett eller flere religiøse partier for å få stablet en koalisjon på bena.
6.Arbeiderpartiets leder Shimon Peres (til venstre) konfererer med lederen for Det nasjonale religiøse parti, Josef Burg, som nå sier at hans parti vil støtte en mindre koalisjon under ledelse av Arbeiderpartiet, om bestrebelsene på å danne en bred nasjonal samlingsregjering i Israel slår feil.
7.At denne innstilling innebærer at den store sikkerhetspolitiske koalisjon er gjenopprettet, avviste imidlertid Knudsen.
8.At også den nåværende koalisjon er avhengig av et noenlunde bra valg for Sp., gjør situasjonen desto mer alvorlig for partiet.
9.Avtalen som blant annet går ut på at de to partier skal danne en parlamentarisk blokk i den nye nasjonalforsamlingen, har gjort det så å si umulig for sittende statsminister Yitzhak Shamir og hans Likudblokk å danne en koalisjon dersom Peres skulle mislykkes i sitt forsøk.
10.Begge de to store partiblokker har efter valget vært i kontakt med flere av de religiøse småpartier med sikte på å finne ut hva prisen vil være for å få dem med i en koalisjon.
11.Borten ville egentlig ha trivdes bedre i en koalisjon med Arbeiderpartiet enn med Høyre.
12.Cruz er blitt foreslått som som presidentkandidat av en moderat koalisjon av opposisjonsgrupper i Nicaragua.
13.DET er ikke bare det parlamentariske styrkeforhold som har talt til fordel for en stor koalisjon.
14.Da Reagan gikk til frontalangrep på den" totalitære koalisjon" SovjetUnionen / Cuba / Nicaragua i sin siste appell om støtte for sin politikk, nevnte han ikke CIAoperasjonene med ett ord.
15.Da var det en koalisjon av underhusmedlemmer som representerte ansattes, småkjøpmenns og kirkens interesser som torperderte lovendringen.
16.Den 59årige Cruz var utpekt som presidentkandidat for en koalisjon av selvstendig næringsdrivende, fagforeninger og politiske grupper.
17.Den ble, som vanlig er i Finland, en koalisjon med deltagelse av Centerpartiet og Svenska Folkpartiet foruten Sorsas eget parti.
18.Den borgerlige koalisjon fikk mandat til å rydde opp i boet og betale regningen.
19.Den demokratiske folkebevegelse, som er en koalisjon av kommunister og sosialister, sto bak oppfordringen til generalstreik tirsdag.
20.Den første president fra det dype syd, Jimmy Carter, samlet bak seg en helt annen, og mer konservativ koalisjon.
21.Denne front er en koalisjon av fem geriljagrupper, mens Democratic Revolutionary Front (FDR) representerer et drøyt dusin forbudte politiske partier og bevegelser.
22.Derfor setter Peres nå i første rekke sin lit til at regjeringskoalisjonen skal sprekke, slik at han kan få muligheten til å stable en ny koalisjon på benene med hjelp fra de partier som idag støtter Shamirs regjering.
23.Dersom det mot formodning skulle vise seg helt umulig å danne en nasjonal samlingsregjering, lovet lederen for det nasjonale religiøse parti, Yosef Burg, igår kveld at partiet vil støtte en eventuell dannelse av en mindre koalisjon under Peres.
24.Dersom han ikke innen den 16. september har klart å stable en koalisjon på benene, er det ventet at president Chaim Herzog vil la mandatet gå over til Yitzhak Shamir.
25.Det er første gang siden statsminister Poul Schlüter kom til makten i 1982 at den ikkesosialistiske koalisjon nekter å bøye seg for press fra opposisjonen i et sikkerhetspolitisk spørsmål.
26.Det er ingen koalisjon av stater, men et forum for samarbeide, som dekker de fleste områder med unntak av for forsvars og sikkerhetspolitikk.
27.Det er med respekt å melde en koalisjon med fagbevegelsen som fundament og som ikke har fått valgt en president siden Lyndon B. Johnson i 1964, og ikke har fått nominert en kandidat siden 1968.
28.Det er to nye innslag i denne gamle koalisjon.
29.Det har tidligere tilhørt en koalisjon som omfattet sandinistene.
30.Det hersket en betydelig mangel på kunnskaper, sa statsministeren, som trodde at en mer samlet koalisjon kunne gitt en helt annen effekt i denne sak.
Your last searches