No translation found.

Unfortunately, we did not find any translations for the keyword kobling. Please make sure that you spelled the word correctly.


Remember that you might find the translation you are looking for if you write the word in singular form (instead of plural) or infinitive (instead of a conjugated form of a verb).


We are working hard to add missing translations, so please bear with us.


Similar words

 
 

More examples
1.Det er bare denne kobling som har lykkes i å overbevise SovjetUnionen om at det ikke er mulig å føre krig mellom øst og vest og at en slik krig ikke kan vinnes, sa Rühl.
2.Det er en ufin kobling som bygger på så feilaktige premisser at jeg nå ser meg nødsaget til å ta kontakt med min advokat, sier Svein Bakken til Aftenposten.
3.En altfor direkte kobling skaper bare irritasjon, og dette er nå dempet betydelig ned.
4.Hvis det kommer en sterk reaksjon i offentlig norsk opinion mot en slik bruk av EDB og kobling av EDBregistre, vil det vel føre til at de politiske myndigheter trekker et slikt forslag.
5.I dette ligger en klar kobling til myndighetenes inntektspolitikk.
6.Ja, fordi det fra før har vært en så sterk kobling mellom bedehuset og Kristelig Folkeparti.
7.Jeg har en avslappet holdning til spørsmålet om folketellingen i 1990 skal foregå ved hjelp av kobling av EDBregistre eller ikke.
8.Administrasjonens kobling av de to forslag truet helt til siste minutt med å velte den planlagte krisehjelp til El Salvador.
9.Den kobling som idag eksisterer mellom bilbransje og forsikringsbransje.
10.Denne kobling mellom forskningsinstitutt og industri viser seg meget fruktbar, sier Runits forskningssjef, professor Kristen Rekdal.
11.Derimot tyder materialet på at valgkampanjen i 1983 førte til en kobling i velgernes bevissthet mellom skatter og offentlige utgifter, ikke minst for sosiale formål og sysselsettingstiltak.
12.Det hadde dannet seg store mengder eksplosjonsfarlig gass p.g.a. lekkasje i en kobling.
13.Efter det Aftenposten forstår, vil det bli vurdert nærmere om denne kobling mellom offentlige lånegarantier og etablering av kundeforhold i ett bestemt selskap strider mot prislovens konkurranseregler og det offentliges adgang til å inngå private avtaler.
14.En folketelling på basis av kobling av eksisterende dataregistre har tidligere vakt motstand og utløst offentlig debatt i VestTyskland og Sverige.
15.En kobling av atomvåpen og konvensjonelle våpen er enste mulighet til å hindre krig fra dens historiske funksjon som en viderefører av politikk med andre midler, sa han og henviste dermed til den tyske militære tenker von Clausewitz, som også har hatt sterk innflydelse på sovjetisk strategisk doktrine.
16.En slik" kobling" av disse to spørsmålene - en løsning i Namibia og en hjemsendelse av kubanerne fra Angola - har lenge vært SydAfrikas viktigste krav.
17.En slik kobling er aldri tidligere blitt praktisert i veiloven.
18.Foreldre og andre engasjerte som har besøkt flere av kollektivgårdene, kjenner seg ikke igjen i det omtalte notatets beskrivelser om voldsbruk, tvang, uklar økonomi, uavklarte ansvarsforhold og til og med insinuasjoner om kobling med politisk høyreekstremistiske organisasjoner som Det europeiske arbeiderparti.
19.Forfatterne advarer dog mot en mulig kobling av dette spørsmål til grenselinjeforhandlingene i Barentshavet om Sovjet skulle komme på den ide.
20.Foruten gjennomkjøring for tre av banene øst / vest gis det flere alternativer for kobling av tog ved andre stasjoner enn Majorstuen, for frakobling av Sognsvannsbanevogner ved Frøen og for Kolsås / Røabanen ved Borgen.
21.Han mener det er en klar kobling mellom omkostningssiden og utsalgsprisene på det norske bensinmarked.
22.Han sier at fordi Regjeringen har gitt en slik garanti,har Lægeforeningen ikke funnet grunn til å foreta en kobling mellom almenhelsetjenesten i kommunene og spesialisttjenesten i fylkenskommunene.
23.Hun sier i intervjuet at henvisningen til utvalget er en" sammenblanding og uheldig kobling".
24.I sentrumspartiene er det, efter hva Aftenposten forstår, et sterkt ønske om en kobling av Oslostøtten med tiltakene for de øvrige kommuner og fylker for å kunne" selge" ekstrastøtten til velgerne og tillitsvalgte i andre fylker.
25.I tillegg har den norske EBdivisjonen gått inn i en svensk bedrift Pargon som utvikler datasvitsj for kobling av terminaler mot stormaskiner.
26.Ifølge TankNielsen har andre land enn Norge vært langt flinkere til å se og utnytte kobling mellom energiøkonomisering og industriell fornyelse.
27.Kobling av data må bli vanskligere, krever Oslo Unge Høyre, som går inn for å styrke Datatilsynet.
28.Men vi kan ikke bli så redde for kobling at vi ekskluderer folk.
29.Når Tønnessenutvalget trekkes inn i denne sammenheng, fremholder statssekretæren at dette er en sammenblanding og uheldig kobling.
30.Og her er vi tilbake ved den ulykksalige" kobling" mellom menneskelig utilstrekkelighet og negative naturkrefter som saktens ikke er noe særafrikansk fenomen, men som man kan møte spesielt hyppig på dette kontinentet.