Norwegian-Italian translation of kollektivisering

Translation of the word kollektivisering from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kollektivisering in Italian

kollektivisering
politikknoun collettivizzazione [f]
Similar words

 
 

More examples
1.På landsbygden er det slutt på doktrinær kollektivisering.
2.Til tross for advarsler fra Verdensbanken har Mengistu varslet fortsatt kollektivisering av landbruket.
3.Det er om vi skal ha fortsatt kollektivisering og sosialisme i Sverige, eller om vi selv skal få bestemme.
4.Ap.s kollektivisering basert på en usvekket tro på Statens evne til å løse enhver oppgave, som overhodet kan defineres som" felles", må vike til fordel for en modell som på en helt annen måte gir plass for den enkeltes mulighet til å delta i videreutviklingen av velferdsstaten.
5.Flytteprosjektet er et eksempel på hvilke vanskeligheter Etiopia står overfor, eftersom vestlige land har holdt seg borte, kollektivisering eller ikke.
6.Nærmest i slagords form fastslo han hva partiet betrakter som" sunn fornuft", en alternativ politikk til" mange års bevisst kollektivisering og politisering av vårt land".
Your last searches