Norwegian-Italian translation of komme fram til

Translation of the word komme fram til from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

komme fram til in Italian

komme fram til
målverb raggiungere, arrivare a
Similar words

 
 

More examples
1.Det er bra at Regjeringen til slutt greide å komme fram til et kompromiss i saken, men underveis er det blitt sjonglert med både nasjonale interesser og Statoils posisjon på en høyst utilbørlig måte".
2.For vårt vedkommende er vi av den oppfatning at det nok stadig er en lang veg å gå før man eventuelt kan komme fram til en samling, om det nå i det hele tatt vil være mulig.
3.Om du vil komme fram til det du ikke vet / gå den vei som er uvitenhetens vei.
4.Komme fram til skogen med traktoren.
5.Målet må være å komme fram til ett eksamensreglement for alle studieretninger.
6.Når det tar så lang tid og er så vanskelig for utenriksminister Stray å komme fram til de riktige reaksjoner på begivenheter ute på den internasjonale scene, så tror vi ikke det bare skyldes utenriksministerens noe spesielle behandlingsform og innstilling.
Your last searches