Norwegian-Italian translation of komme i orden

Translation of the word komme i orden from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

komme i orden in Italian

komme i orden
omstendigheterverb sistemarsi, assestarsi
Similar words

 
 

More examples
1.Men muligheten for å bli spredd til et såpass stort publikum er enestående, og jeg regner med at en avtale vil komme i orden.
2.Foreløbig er mesteparten av tiden gått med til å rigge opp leirene og komme i orden.
Your last searches