Norwegian-Italian translation of komme sammen

Translation of the word komme sammen from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

komme sammen in Italian

komme sammen
møteverb adunarsi, riunirsi, radunarsi, sedere, tenere una seduta
  folkverb congregare, riunire, adunare, radunare, raggruppare
Similar words

 
 

More examples
1.Bør politiet og pressen komme sammen og diskutere en viss" samarbeidsform" ?
2.Det er viktig for mennesker fra den tredje verden å kunne komme sammen et sted der de kan utveksle ideer og erfaringer som kan være til hjelp for dem i deres videre arbeid med uhjelp.
3.Det viktigste er ikke å bryte en målsnor, men å komme sammen.
4.Disse sykepleierne har tidligere møttes innenfor sine egne selskaper, som Statoil, Phillips og Mobil, men nå var det et sterkt ønske om å komme sammen, sier lederen for Helsedirektoratets kontinentalsokkelkontor, overlege Arne Sunde.
5.For det er viktig å komme sammen, og ikke bare for matens skyld, men for det sosiale samværet.
6.Først under og efter Holmenkollrennene vil vi komme sammen, trenere, ledere og ikke minst de aktive, for å diskutere oss frem til et noenlunde opplegg både administrativt og treningsmessig.
7.Jeg føler det nå som en oppgave å komme sammen, etablere vennskap og tenke på fremtiden.
8.Mitt ønske var å komme sammen med likestillede og likesinnede, ikke bare for å drikke kaffe og prate, men for å bruke de årene vi har igjen på en mer lærerik og inspirerende måte.
9.Nei, det har ikke vært på tale, men det å komme sammen og drøfte felles oppgaver og problemer, syntes å være meget nyttig.
10.Vi har en grunnlov som tilsier at partiet vil komme sammen for å velge en efterfølger.
11.Arafat ba om at militære eksperter fra de islamske land må komme sammen innen seks måneder for å utarbeide et program for militær koordinering med PLO.
12.Bare det å komme sammen for første gang i landets historie er et viktig skritt i riktig retning, uttalte Duarte.
13.Beboere i langtidsinstitusjoner for fysisk funksjonshemmede vil for første gang komme sammen til en landskonferanse, hvor de bl.a. skal drøfte felles problemer og sine samfunnsrettigheter.
14.Boliger må bygges slik at det blir lettere for dem som bor der å komme sammen.
15.Dagen efter møtte Bernard Coard i Sentralkomiteen som vedtok å komme sammen hver dag den uken - uten Bishop.
16.De ble enige om at Statoil og BGC skal komme sammen for å diskutere visse justeringer av den avtalen som de to selskapene inngikk i vinter, men som Londonregjeringen ikke har villet godkjenne.
17.De forskjellige grener av Lærerlaget skal snart komme sammen for å diskutere hvilke tiltak de skal iverksette dersom Grødahl gjør alvor av å komme tilbake.
18.De private leger vil få som pasienter folk som gjerne betaler litt ekstra for å slippe å vente, som ikke vil komme sammen med hvem som helst, som vil ha en spesiell lege og gjerne litt ekstra service.
19.De stridende parter i Libanon skal komme sammen til annen runde av den såkalte nasjonale forsoningskonferansen i Sveits mandag formiddag.
20.De to lederne skal komme sammen også torsdag for å arbeide videre med sammensetningen av en eventuell ny regjering, men dette arbeidet er allerede kommet så langt at de ulike småpartiene som er alliert på forskjellig vis med Arbeiderpartialliansen og Likud, har begynt å presse på for å komme med i en slik regjering.
21.De to skal komme sammen til et nytt møte torsdag da de først og fremst skal diskutere økonomiske og sosiale spørsmål.
22.Delegasjonene skal ifølge japansk fjernsyn komme sammen igjen en gang på nyåret, mens telegrambyrået AFP melder at det neste møtet er berammet 5. desember.
23.Den venstreorienterte libanesiske avisen AsSafir skrev torsdag at møtet mellom Gemayel og Assad kan føre til at den libanesiske forsoningskonferansen kan komme sammen i Damaskus.
24.Derfor har muslimene nå bestemt å lage et senter i Håkons gate på Tøyen i Oslo, der muslimer og andre kan komme sammen.
25.Dersom utviklingen tilsier det, skal partene komme sammen igjen og komme frem til en avtale om kringsrisikotillegg.
26.Det er absolutt behov for at større aviser som blir utsatt for aksjespekulasjoner å komme sammen.
27.Det forlyder i Warszawa at Walesa kommende helg vil komme sammen i Gdansk med løslatte medlemmer av Solidaritets tidligere presidium for å drøfte et felles program.
28.Det første som bør gjøres, er for Samferdsels og Finansdepartementene å komme sammen og i fellesskap gå igjennom utredningen.
29.Det hvite hus nølte ikke med å reagere positivt, og i løpet av få dager ble det offisielt bekreftet at utenriksministrene Gromyko og Shultz skal komme sammen i Geneve 7. og 8. januar.
30.Det katolske episkopat skal komme sammen til et møte 28.29. mars.
Your last searches