Norwegian-Italian translation of kommentere

Translation of the word kommentere from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kommentere in Italian

kommentere
generellverb fare commenti, esprimere un giudizio
  kritikkverb commentare, fare un commento su
  bøkerverb annotare, commentare, chiosare
Synonyms for kommentere
Similar words

 
 

More examples
1.Beslutningen om å gå til rettssak er Gunneruds egen vi ønsker ikke å kommentere den nærmere, sier generalsekretær Rolf Øvrum i Norsk Redaktørforening til Aftenposten.
2.Den konkrete sak fra Holmestrand kan jeg ikke kommentere utover å beklage det tragiske utfall.
3.Dere skal få all den tid dere trenger til å kommentere hver eneste post i regnskapet, forsikret Roger Peretz.
4.Det der gidder jeg ikke kommentere, er ferdig med det, sier han.
5.Det er den amerikanske regjerings politikk aldri å kommentere anklager som dreier seg om efterretning, sa talsmannen.
6.Det er ikke stort å kommentere foreløbig.
7.Det kan jeg ikke kommentere.
8.Det spørsmålet vil jeg ikke kommentere, sier Astrid Nøklebye Heiberg.
9.Det vil jeg foreløbig ikke kommentere, sier Fliflet.
10.Det vil jeg ikke begi meg inn på å kommentere.
11.Det vil jeg ikke kommentere, sier Stephansen, som påpeker at Forsvaret vil undersøke saken nærmere.
12.Ellers er jeg ikke så glad for å måtte kommentere mine egne bøker, sier han.
13.Evensen fremholder at han gjerne skal uttale seg som vidne når det er nødvendig, men at han vil avstå fra å kommentere dette i pressen.
14.Hvordan vil De kommentere Morks antydninger om at hensynet til sysselsettingen innen institusjonene ofte går foran hensynet til pasientene ?
15.Innstillingens forslag om nedleggelse av Hærens Ingeniørhøyskole ansees imidlertid av så stor betydning for avdelingen og for Forsvaret, samt det sivile samfunn, at Ingeniørvåpenets skole og øvingsavdeling allerede på det nåværende tidspunkt ønsker å kommentere innstillingen, heter det i brevet.
16.Jeg er ikke ansvarlig for noen av mordene, sa den nyvalgte president da han ble bedt om å kommentere Amnestyrapporten.
17.Jeg får aldri gode anmeldelser fra den kanten, fremholdt president Ronald Reagan da han igår kveld ble bedt om å kommentere de første negative sovjetiske reaksjoner på hans forsoningsutspill i FNs hovedforsamling.
18.Jeg ga mine kommentarer til det å delta i en åpningsseremoni - da ser en ingenting av det som foregår - og jeg hjalp til med å kommentere landeveisrittene, fortalte Boucher som lengtet efter å snakke skøyter, og derfor inviterte Aftenposten på frokost.
19.Jeg kjenner ikke denne saken, og ønsker ikke å kommentere den.
20.Jeg ser på planen med stor interesse, men jeg har foreløbig for få opplysninger til å kommentere saken, sier Jakobsen.
21.Jeg vil foreløbig ikke kommentere dette utspill nærmere, men bare si at det er intet i loven som forhindrer en slik etablering dersom det gjøres efter visse forutsetninger, sier stadsfysikus Hans Dølvik.
22.Jeg vil ikke kommentere denne saken i messemedia før den kommer opp i retten.
23.Jeg vil ikke kommentere dette akkurat i disse dagene, da vi er mer interessert i OL enn hvem som skal bli ny rikstrener for skiskytterne, sier Aaberg til Aftenposten.
24.Jeg vil ikke kommentere prisen vi forhandler om.
25.Jeg vil ikke kommentere saken før jeg har gått skikkelig igjennom alle momentene, sier industriminister Jan P. Syse til Aftenposten.
26.Jeg vil ikke kommentere saken på det nåværende tidspunkt, bare si at det er klart at den norske forbruker selv bestemmer hvor han eller hun vil kjøpe bensin, og fra hvilket oljeselskap.
27.Jeg vil ikke kommentere spekulasjoner om fusjon eller overtagelse, men bare slå fast at det foreligger andre samarbeidsmuligheter.
28.Jeg ønsker ikke å kommentere dets innhold, men jeg er overbevist om at det i hvert fall aldri har vært Treholts mening at det skulle offentliggjøres.
29.Jeg ønsker selvfølgelig å kommentere søndagens renn, men jeg ønsker slett ikke å sette meg ut over fagforeningens pålegg.
30.LarsErik er en mesterskapsløper, fortsatte Kaas da han gikk over til å kommentere herresiden.
Your last searches