Norwegian-Italian translation of komplisere

Translation of the word komplisere from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

komplisere in Italian

komplisere
trevle tilverb complicare, rendere difficile
More examples
1.Den svenske ambassade frarådet å sende flere folk, fordi det kunne komplisere saken.
2.Det at både selger og kjøper må garantere leveranse og avtagelse av et så stort volum omkring 10 år på forhånd, bidrar også til å komplisere situasjonen, mente Aakvaag.
3.Det nye tallet kan derfor komplisere oppgjøret ytterligere.
4.Det som kan komplisere en samordnet megling er at det økonomiske utgangspunkt er noe ulikt for de to grupper.
5.Det vil kunne komme til å komplisere årets kvotedrøftelser.
6.Dette kan komplisere behandlingen på en måte som i det enkelte tilfelle ikke virker rimelig.
7.For ytterligere å komplisere det hele, er GHTs sjefredaktør ikke ansatt i sin egen avis, det vil si ikke i noen av de tre datterselskapene.
8.Før var det en tendens til å komplisere det, mente Osmundsen.
9.Han mente at en slik utvikling utvilsomt vil komplisere nye forsøk på å nå frem til nedrustningsavtaler.
10.President Reagan sa i et TVintervju igår at et slikt initiativ kan komme til å komplisere de diplomatiske fremstøt som USA allerede er engasjert i for å få Sakharov fri.
11.Protokollavdelingen behandler sakene i dyp hemmelighet, dels for ikke å erte opp det brede publikum, og dels for ikke å komplisere forholdet til de involverte land.
12.Sovjetdelegasjonen i Stockholm hevder at saken Sakharov er irrelevant for KNE og omtaler det amerikanske fremstøt som et overlagt forsøk på å komplisere konferansen.
13.Vi må ikke komplisere bildet med å trekke inn ytterligere forhold, sa han og påpekte at Trollfeltet kan levere så store mengder gass over så lang tid at det kan være et viktig bidrag i VestEuropas gassforsyning til ut mot midten av neste århundre.
14.Ansvaret overfor dem som velger annerledes, bør bestå i å respektere deres valg, ikke å komplisere lovverket med holdningsskapende paragrafer.
15.Datateknikken kan komplisere en rekke beslutninger og skape usikkerhet som ofte ikke vil være åpenbar for de som tar beslutninger.
16.De er redd det vil komplisere og få negative følger for asylsøknaden, dersom de fremstår offentlig.
17.Dette fordi slike klausuler vil komplisere iverksettelsen av en" frys", blant annet fordi den da vil bli vanskeligere å kontrollere.
18.En gråsoneløsning fryktes å komplisere ytterligere mulighetene for å nå frem til en permanent løsning, heter det.
19.For ikke å komplisere fortsatte anstrengelser for å hjelpe Bertelsen ville man fra norsk side ikke røbe noen detaljer fra samtalen med den tyrkiske justisminister.
20.For ytterligere å komplisere det hele, er det frem til møtet i Wien bare tillits og sikkerhetsskapende tiltak som tas opp i Stockholm.
21.For å komplisere det ytterligere kan man varte opp med en genua - et stort forseil som strekker seg akterover langt forbi masten, og som er et mareritt å berge i hard vind - og en spinnaker.
22.Forsvarerne mener forøvrig at bevisopptak ikke vil komplisere høyesterettsbehandlingen, snarere tvertimot.
23.Fra norsk synspunkt vil den sydafrikanske beslutning om å opprette en overgangsregjering bare bidra til å komplisere forhandlingsprosessen og føre til at Namibias selvstendighet blir ytterligere forsinket, heter det.
24.I tillegg må SDLPlederen ta med i betraktning at et samarbeide med Sinn Feinrepresentanter ytterligere vil komplisere forholdet til James Molyneauxs offisielle unionistparti (OUP) og Ian Paisleys demokratiske unionsistparti (DUP).
25.Men de er der i aller høyeste grad, og de bidrar til å komplisere forholdet mellom giver og mottager, sier Hodne.
26.Ukontrollerbare faktorer når fibrene absorberes i fordøyelsessystemet er også med på å komplisere forskningsarbeidet.
Similar words

 
 

komplisere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) kompliserekompliserendekomplisert
Indikative
1. Present
jegkompliserer
dukompliserer
hankompliserer
vikompliserer
derekompliserer
dekompliserer
8. Perfect
jeghar komplisert
duhar komplisert
hanhar komplisert
vihar komplisert
derehar komplisert
dehar komplisert
2. Imperfect
jegkompliserte
dukompliserte
hankompliserte
vikompliserte
derekompliserte
dekompliserte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde komplisert
duhadde komplisert
hanhadde komplisert
vihadde komplisert
derehadde komplisert
dehadde komplisert
4a. Future
jegvil/skal komplisere
duvil/skal komplisere
hanvil/skal komplisere
vivil/skal komplisere
derevil/skal komplisere
devil/skal komplisere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha komplisert
duvil/skal ha komplisert
hanvil/skal ha komplisert
vivil/skal ha komplisert
derevil/skal ha komplisert
devil/skal ha komplisert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle komplisere
duville/skulle komplisere
hanville/skulle komplisere
viville/skulle komplisere
dereville/skulle komplisere
deville/skulle komplisere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha komplisert
duville/skulle ha komplisert
hanville/skulle ha komplisert
viville/skulle ha komplisert
dereville/skulle ha komplisert
deville/skulle ha komplisert
Imperative
Affirmative
dukompliser
viLa oss komplisere
derekompliser
Negative
duikke kompliser! (kompliser ikke)
dereikke kompliser! (kompliser ikke)
Your last searches