Norwegian-Italian translation of komponere

Translation of the word komponere from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

komponere in Italian

komponere
musikkverb comporre
Synonyms for komponere
More examples
1.Det gikk to år før jeg klarte å komponere noe.
2.Er det å komponere musikk en måte for deg å prøve å vare lenger enn ditt eget liv ?
3.Hva er spesielt med å komponere filmmusikk ?
4.Jeg visste at han ikke ville kunne dy seg for å komponere og bearbeide og utvikle stoffet - hemningsløst !
5.Men når begynte De selv å komponere ?
6.Selvfølgelig vil jeg gjerne komponere, spille og synge på egen hånd, men det skjer hele tiden ved siden av Sambandet.
7.Så kunne De komponere i det stille ?
8.Alt er tillatt, enhver får komponere den frie, upåvirkede garderobe, eventuelt kopiert hist og her av popidoler og andre forbilder.
9.Barna får individuell undervisning og gruppeundervisning, de lærer musikkteori, musikkopplevelse, gehørstrening og skal selv komponere verker.
10.Begge de to klubbers managere har vanskelig for å komponere det endelige lag, og det er ikke en gang sikkert at de navnene vi fikk fredag eftermiddag blir de endelige.
11.De siste par årene har de omsider klart å komponere et godt landslag av alle sine" utlendinger".
12.Den drinken som ble servert igår, er blitt kalt" Opsahlern" fordi skuespilleren Arve Opsahl har vært med på å komponere den.
13.Denne har kunnet komponere, instruere og kutte efter eget hode og resultatet er blitt den beste Mel Brooksfilm hittil.
14.Dessuten, og det er ikke bare et tillegg, kan han som meget få komponere en roman, skrive den så suverent at man ved siden av menneskekunnskapen sitter og nyter regien, måten alle enkelthetene griper inn i hverandre på og gir en enestående fremdrift i bøkene.
15.Det er en usikker jobb å komponere hvis du ikke skriver for hitmarkedet.
16.Det er et suverent grep i hans intensjon om å komponere to svære vinger på hver vegg, en mørk og senkende i bevegelsen, og en lys, stigende.
17.Det er slående hvor mange begavede folk det finnes rundt i landet og hvor mange som har pågangsmot og initiativ nok til både å komponere, spille inn prøvekassetter og faktisk sende inn bidraget.
18.Det skyldes først og fremst at kvaliteten i pasningsspillet har vært for dårlig og at man hittil ikke har greid å komponere en midtbane med kreativitet på et internasjonalt nivå.
19.Dit rodde forresten Grieg for å få ro til å komponere.
20.En computer vil neppe kunne spille som Aljechin eller Tal, like lite som en EDBmaskin kan male som Rembrandt, dikte som Byron eller komponere som Chopin.
21.For meg er det å komponere en driftssak.
22.Gisle begynte å komponere i 11årsalderen, og søskenparet har begge spilt siden de var små.
23.Han hadde det til felles med en annen angloirsk skuespillforfatter som levet hundre år senere, nemlig Oscar Wilde, at han både var en vittig salongløve i Londons selskapsliv og dessuten en mester i å komponere dramatisk dialog med smell i replikkene.
24.Helst vil Ina gjøre alt selv ; komponere, produsere og arrangere.
25.Hun var med på å komponere utrolig mange av 60tallets største popslagere, deriblant" Leader of the Pack".
26.Hvordan komponere et godt midtstopperpar ?
27.Hvordan komponere midtbanen ?
28.Håkon Berge skal komponere musikken.
29.I tillegg har han problemer med å komponere laget til serieåpningen mot Eik.
30.Ingen som hører dette, ville kunne drømme om at han senere skulle komponere i et atonalt tonesprog.
Similar words

 
 

komponere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) komponerekomponerendekomponert
Indikative
1. Present
jegkomponerer
dukomponerer
hankomponerer
vikomponerer
derekomponerer
dekomponerer
8. Perfect
jeghar komponert
duhar komponert
hanhar komponert
vihar komponert
derehar komponert
dehar komponert
2. Imperfect
jegkomponerte
dukomponerte
hankomponerte
vikomponerte
derekomponerte
dekomponerte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde komponert
duhadde komponert
hanhadde komponert
vihadde komponert
derehadde komponert
dehadde komponert
4a. Future
jegvil/skal komponere
duvil/skal komponere
hanvil/skal komponere
vivil/skal komponere
derevil/skal komponere
devil/skal komponere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha komponert
duvil/skal ha komponert
hanvil/skal ha komponert
vivil/skal ha komponert
derevil/skal ha komponert
devil/skal ha komponert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle komponere
duville/skulle komponere
hanville/skulle komponere
viville/skulle komponere
dereville/skulle komponere
deville/skulle komponere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha komponert
duville/skulle ha komponert
hanville/skulle ha komponert
viville/skulle ha komponert
dereville/skulle ha komponert
deville/skulle ha komponert
Imperative
Affirmative
dukomponer
viLa oss komponere
derekomponer
Negative
duikke komponer! (komponer ikke)
dereikke komponer! (komponer ikke)
Your last searches