Norwegian-Italian translation of kompost

Translation of the word kompost from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kompost in Italian

kompost
generellnoun concime [m], composta [f]
Synonyms for kompost
Similar words

 
 

More examples
1.Dette forhold, skriver han, kan simpelthen ikke forklares ut fra rent materielle årsaksfaktorer ; selv verdens beste kompost og den mest omfattende faglige dyktighet kunne i seg selv umulig frembringe slike resultater på karrig sandgrunn.
2.Efter å være siktet, er det blitt ferdig kompost av det som en tid i forveien var melkekartonger og potetskrell blant mye annet.
3.Et hypermoderne søppelanlegg med kapasitet langt over kommunens eget behov blander husholdningssøppel med septikk og produserer ferdig kompost.
4.Kompost og ny verdifull jord vil oppstå det tredje året.
5.Landbrukshøyskolen arbeider ellers med kompost for salg og en fornuftig anvendelse av all naturgjødselen.
6.Legg i kompost, er hans råd.
7.På den måten skiller man gammel og ny kompost.
8.Trenger man ferdig kompost til f.eks. et blomster eller grønnsakbed, skyver man opp et eller flere paneler og graver ut det ferdige produkt.
9.For mellom 2000 og 4000 kroner kan man få en kompost#kvern.
10.Kompost er i virkeligheten temmelig enkelt, alt haveavfall råtner før eller siden.
11.Løv og planterester fra en liten kompost greier seg.
12.Os får bred støtte av flere innringere når han oppfordrer folk til å bruke kompost for å bli kvitt løvet.
13.Slammet som fjernes brukes dels til kompost, dels direkte på jorder.
Your last searches