Norwegian-Italian translation of kompromittere

Translation of the word kompromittere from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kompromittere in Italian

kompromittere
gjøre forlegenverb compromettere, gettare onta su, rovinare
More examples
1.Da Weenaas saa hvad Kar Ruh var, fatter han i Forening med øvrige Medlemmer af Konferences Beslutning om at lade Fyren løbe, da det bilde kompromittere hele Konferences og især" Lutheraneren" om Sagen kom op.
2.Det ble gjort for å kompromittere ham, hevder han i et brev fra fengslet som idag offentliggjøres i Dagbladet.
3.Det ble imidlertid ikke tatt noen kontakt med FBI om assistanse før 15. september 1980 altså fire måneder efterat FBI angivelig skulle være blitt så" desperat" at man betalte en Athenreise for å kompromittere Treholt.
4.Det har vist seg lønnsomt å bruke mange års individuell oppmerksomhet på slike personer, styrke deres tilknytning med en gave i ny og ne eller andre vennligheter, eller også kompromittere vedkommende i hemmelighet slik at det blir vanskelig å nekte når en tjeneste blir forlangt.
5.Når man tar avstand fra USA på dette felt, kan man saktens tillate seg en større tilnærming på det annet" matnyttige" felt uten dermed å kompromittere seg overfor sine politiske samarbeidspartnere i Den tredje verden.
6.Treholt mener at dette møtet kom istand for å kompromittere ham, idet FBI ikke hadde klart å få noe på ham i forhold til KGB.
7.Treholts bekjentskap med Kasselakis skal ha ledet frem til et møte med den irakse efterretningsoffiser Rahdi A. Mohammed i Athen i mai 1980 - en reise som ifølge Treholts versjon skal ha vært betalt av FBI, altså i den hensikt å kompromittere Treholt.
8.Jeg finner forsøkene på å kompromittere meg og regjeringen meget uheldig, sa han.
9.Det er ingen grunn til at bystyret skal tillate to ekskluderte medlemmer av Fremskrittspartiet å kompromittere det nye styringssystem.
10.Det er også grenser for hvor langt Gro Harlem Brundtland kan gå i retning av stemmeallianser med Fremskrittspartiet uten å kompromittere seg.
11.Det formål å kompromittere ikke bare Jahre, men også Handelsdepartementet i den daværende Arbeiderpartiregjering, ligger nå også til grunn for det forskrudde forsøk på å gi kjennskapet til forholdene omkring skattesaken ca. 1980 virkning 25 år tilbake i tiden.
12.Det første konkrete og tilsynelatende uskyldige oppdrag til majoren, som ledd i bestrebelsene på å kompromittere ham, var å be om en harmløs brosjyre.
13.Dette var kun et forsøk fra CIAs side på å kompromittere ham, fikk man vite.
14.En forutsetning for vårt demokratiske styresett er at våre ledende politikere ikke misbruker sine stillinger ved å kompromittere viktige sikkerhetspolitiske og militære opplysninger.
15.En høytstående politiker som svikter den tillit som er vist ham, ved å kompromittere hemmelige opplysninger han er betrodd, utøver svik mot oss alle.
16.En høytstående politiker som svikter den tillit som er vist ham ved å kompromittere hemmelige opplysninger han er betrodd, utøver svik mot oss alle.
17.Enten er de, som Sverdrup skrev i sitt siste innlegg 9. august, NATOmotstandere som ikke tør stå frem av frykt for å kompromittere kampanjen mot atomvåpen.
18.Medmindre byens to store partier i fellesskap ordner opp i situasjonen, risikerer man å kompromittere hele det nye system.
19.Men hvordan skal Etiopia få til et samarbeid med Vesten på dette området uten å" kompromittere revolusjonen", som Dawit uttrykte det under sitt Norgesbesøk ?
20.Som elev ved Forsvarets Høyskole var det en viss fare for at han kunne kompromittere endel opplysninger ; på lengre sikt, hvis vi ikke fikk bekreftet eller avkreftet mistanken mot ham, kunne skadevirkningene ha blitt adskillig større.
21.Under forhandlingene med Jahre fant Kontrollkontoret det da formålstjenlig å søke å kompromittere ham mest mulig ved å spre mistanke mot ham offentlig.
Similar words

 
 

kompromittere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) kompromitterekompromitterendekompromittert
Indikative
1. Present
jegkompromitterer
dukompromitterer
hankompromitterer
vikompromitterer
derekompromitterer
dekompromitterer
8. Perfect
jeghar kompromittert
duhar kompromittert
hanhar kompromittert
vihar kompromittert
derehar kompromittert
dehar kompromittert
2. Imperfect
jegkompromitterte
dukompromitterte
hankompromitterte
vikompromitterte
derekompromitterte
dekompromitterte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde kompromittert
duhadde kompromittert
hanhadde kompromittert
vihadde kompromittert
derehadde kompromittert
dehadde kompromittert
4a. Future
jegvil/skal kompromittere
duvil/skal kompromittere
hanvil/skal kompromittere
vivil/skal kompromittere
derevil/skal kompromittere
devil/skal kompromittere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha kompromittert
duvil/skal ha kompromittert
hanvil/skal ha kompromittert
vivil/skal ha kompromittert
derevil/skal ha kompromittert
devil/skal ha kompromittert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle kompromittere
duville/skulle kompromittere
hanville/skulle kompromittere
viville/skulle kompromittere
dereville/skulle kompromittere
deville/skulle kompromittere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha kompromittert
duville/skulle ha kompromittert
hanville/skulle ha kompromittert
viville/skulle ha kompromittert
dereville/skulle ha kompromittert
deville/skulle ha kompromittert
Imperative
Affirmative
dukompromitter
viLa oss kompromittere
derekompromitter
Negative
duikke kompromitter! (kompromitter ikke)
dereikke kompromitter! (kompromitter ikke)
Your last searches