Norwegian-Italian translation of kondom

Translation of the word kondom from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kondom in Italian

kondom
fødselskontrollnoun preservativo [m], profilattico [m], condom [m (invariable)]
Synonyms for kondom
Similar words

 
 

More examples
1.Dessverre oppfatter mange unge kondom som noe mindreverdig og bygger nok den holdningen vel så mye på rykter som egne erfaringer.
2.Dette er omtrent like sikkert som mekanisk prevensjon : kondom og pessar gir en risiko på 310%, mens Ppillen gir en risiko for graviditet på under 1%.
3.Endel er fornøyd med midler som kondom og pessar, eventuelt kombinert med sæddrepende midler.
4.For kvinner som lever et regelmessig liv og har en partner som er villig til å følge opp med avholdenhet eller evt. bruk av kondom når det er nødvendig, er rytme og temperaturmetoden et godt alternativ.
5.Han forsikrer at naturlig familieplanlegging som prevensjonsmetode er like sikkert som både kondom og pessar.
6.Han legger til at man i stedet for å være avholdende under eggløsning kan benytte prevensjon som pessar og kondom.
7.Kombinert med kondom gir den høy sikkerhet.
8.Kondom, pessar og sæddrepende midler er omtrent like sikre med tall mellom fem og 10.
9.Kondom : eneste prevensjonsmiddel som gir relativt god beskyttelse mot de vanligste kjønnssykdommer, og kan sies å være uten bivirkninger.
10.Kondom er sikrest, men vanskelig for jentene å ha kontroll over.
11.Metoden er slett ikke så komplisert, og gir større sikkerhet enn både kondom og pessar.
12.Beskytter kondom mot alt ?
13.Hva med kondom ?
14.Hvis kondom brukes fra begynnelse til slutt, og ikke sprekker, er den relativt sikker.
15.Kan ikke gutter bruke kondom ?
16.Av de mest brukte prevensjonsmidlene, pille, spiral og kondom, er spiralen mest populær.
17.Den har samme sikkerhetsgrad som et pessar eller et kondom, ble det opplyst på en pressekonferanse i Stockholm torsdag.
18.Dersom de samme parene satser på pessar eller kondom, vil 80 av dem få flere barn i løpet av samme periode.
19.Det gjør bare kondom, sier Halfdan Vier Simensen.
20.Det kan gjøres ved blant annet bruk av kondom.
21.Et kondom har en holdbarhetstid på omlag 4 år.
22.Kondom beskytter så godt det lar seg gjøre.
23.Kondom er et godt prevensjonsmiddel, såfremt det brukes riktig og er av god kvalitet.
Your last searches