No translation found.

Unfortunately, we did not find any translations for the keyword konføderasjon. Please make sure that you spelled the word correctly.


Remember that you might find the translation you are looking for if you write the word in singular form (instead of plural) or infinitive (instead of a conjugated form of a verb).


We are working hard to add missing translations, so please bear with us.


Similar words

 
 

More examples
1.Kanskje kan det bli snakk om et slags statsforbund, en føderasjon eller konføderasjon, en fastere eller løsere sammenslutning av mer eller mindre selvstendige stater.
2.Avtalen av 11. februar mellom Jordan og PLO, der de to partene forplikter seg til å samarbeide for en rettferdig og varig fredsløsning, bygget på tanken om at palestinernes rett til selvbestemmelse skal utøves innen rammen av en jordanskpalestinsk konføderasjon.
3.Det offisielle nyhetsbyrået AP meldte at medlemmer i det politiske rådet i organisasjonen Den nasjonalistiske konføderasjon for et uavhengig Polen (KNP) ble arrestert av sikkerhetspolitiet lørdag mens de deltok i et møte i Warszawa.
4.Fem medlemmer av den forbudte Konføderasjon for et uavhengig Polen (KPN) ble arrestert sist lørdag, anklaget for å ha holdt to møter med sikte på å" forstyrre situasjonen i Polen og bryte loven".