Norwegian-Italian translation of konfetti

Translation of the word konfetti from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

konfetti in Italian

konfetti
generellnoun coriandoli [mp]
Similar words

 
 

More examples
1.Det tutes i tusener bilhorn og det kastes konfetti.
2.Mottagelsen er uforbeholdent positiv over hele linjen, og rosende ord drysser som konfetti over Heide Steens hode - og sangstemme.
3.Og da han hadde avsluttet sin tale og mottok deres hyldest, ble det fra taket drysset mangefarvet konfetti som skapte en glitterdusj for kameraene, mens en nattklubbsanger fra Las Vegas tonet i med ordene" Stand up, America".
4.Overstrødd av konfetti sitter man så på gjerdet og bivåner denne romerske galskap med uanede tradisjoner tilbake i historien, og undrer likevel på eiegod norsk maner, som vel også har sine tradisjoner, hvordan i all verden disse festglade romere er skapt ?
5.Romas gater dagen derpå var ganske uten emballasje fra noe slags fluidum, det er ikke til å begripe, de var kun belagt med kilovis av konfetti, som byens renovasjonsvesen med god hjelp av de vårlige vindkast i løpet av dagen ville ta seg av.
Your last searches