Norwegian-Italian translation of konfiskere

Translation of the word konfiskere from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

konfiskere in Italian

konfiskere
generellverb confiscare, requisire
  rettsvitenskapverb prendere, confiscare
More examples
1.Akershus Energiverk har overhodet ingen hjemmel for å konfiskere Asker og Bærums eierinteresser i kraftanleggene på Venga og i Uvdal, og jeg ser ingen risiko for at vi skal miste de verdier det her er snakk om.
2.Da nøyer vi oss med å konfiskere filmen eller fotografiet, blir det sagt til Aftenposten.
3.Problemet synes ikke å være manglende respekt for andres eiendom og helse, men manglende respekt for Statens rett til å konfiskere stadig større deler av fruktene av den enkeltes arbeidsinnsats i form av skatter og avgifter.
4.Regjeringen har antydet at den vil sette skatten opp og konfiskere lønnsforhøyelser som overstiger to prosent pr. år.
5.Reykjavik, 11. oktober (NTBRB) Flere hundre demonstranter forsøkte igår kveld å hindre islandsk politi i å storme og konfiskere utstyret i to piratradiostasjoner som har drevet sendinger siden streiken i offentlig sektor startet for en uke siden.
6.Skattedirektoratet irriterer de folketrygdede næringsdrivende ved å konfiskere 400010 000 kroner årlig, tilsynelatende med hjemmel i lov av 9. desember 1983.
7.Spørsmålet er betimelig efter en ny lederkommentar i aftennummeret mandag 19. august, hvor bl.a. Arbeiderbladet får gjennomgå for sin presentasjon av Sosialdepartementets planer om å konfiskere pensjonistenes trygdemidler for å finansiere sykehjemsdrift.
Similar words

 
 

konfiskere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) konfiskerekonfiskerendekonfiskert
Indikative
1. Present
jegkonfiskerer
dukonfiskerer
hankonfiskerer
vikonfiskerer
derekonfiskerer
dekonfiskerer
8. Perfect
jeghar konfiskert
duhar konfiskert
hanhar konfiskert
vihar konfiskert
derehar konfiskert
dehar konfiskert
2. Imperfect
jegkonfiskerte
dukonfiskerte
hankonfiskerte
vikonfiskerte
derekonfiskerte
dekonfiskerte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde konfiskert
duhadde konfiskert
hanhadde konfiskert
vihadde konfiskert
derehadde konfiskert
dehadde konfiskert
4a. Future
jegvil/skal konfiskere
duvil/skal konfiskere
hanvil/skal konfiskere
vivil/skal konfiskere
derevil/skal konfiskere
devil/skal konfiskere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha konfiskert
duvil/skal ha konfiskert
hanvil/skal ha konfiskert
vivil/skal ha konfiskert
derevil/skal ha konfiskert
devil/skal ha konfiskert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle konfiskere
duville/skulle konfiskere
hanville/skulle konfiskere
viville/skulle konfiskere
dereville/skulle konfiskere
deville/skulle konfiskere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha konfiskert
duville/skulle ha konfiskert
hanville/skulle ha konfiskert
viville/skulle ha konfiskert
dereville/skulle ha konfiskert
deville/skulle ha konfiskert
Imperative
Affirmative
dukonfisker
viLa oss konfiskere
derekonfisker
Negative
duikke konfisker! (konfisker ikke)
dereikke konfisker! (konfisker ikke)
Your last searches