Norwegian-Italian translation of konfiskering

Translation of the word konfiskering from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

konfiskering in Italian

konfiskering
rettsvitenskapnoun sequestro [m], pignoramento [m], confisca [f]
Similar words

 
 

More examples
1.Selv om jeg oppfatter et vedtak om fredning som en regelrett konfiskering av privat eiendom, er jeg ikke imot at man også i fremtiden skal frede gamle verneverdige bygninger, sier formannen i den nystartede foreningen, Christian Sulheim.
2.Men begynner beskatningen å ligne konfiskering, overskrider den grensen for hva den alminnelige rettsoppfatningen kan godta.
3.De siste årene er det kommet meldinger om overgrep mot sivilbefolkningen fra sikkerhetsstyrkenes side, om avsperring av hele områder, konfiskering av eiendom og deportasjoner.
4.Mange store narkotikasaker er blitt avslørt som et resultat av konfiskering av et par gram stoff på gaten.
5.Når så fenomenet nullpensjonister oppstår, er det ikke rart at folk snakker om konfiskering og lurendreieri, sier Tveter.
Your last searches