No translation found.

Unfortunately, we did not find any translations for the keyword konkordat. Please make sure that you spelled the word correctly.


Remember that you might find the translation you are looking for if you write the word in singular form (instead of plural) or infinitive (instead of a conjugated form of a verb).


We are working hard to add missing translations, so please bear with us.


Similar words

 
 

More examples
1.Forhandlingene om et nytt og mer tidsmessig konkordat har pågått i mange år, siden pave Paul VI og statsminister Aldo Moro tok initiativet til dem i oktober 1967, men de har i lange perioder stått nærmest stille.
2.Med direkte overføring i italiensk fjernsyn undertegnet lørdag statsminister Bruno Craxi og Vatikanets" utenriksminister", kardinal Agostino Casaroli, det historisk viktige nye konkordat mellom Italia og Vatikanet.
3.På Craxis liste over viktige gjennomførte politiske saker står også det nye konkordat med Vatikanet, som gjør slutt på prinsippet om at katolisismen er eneste statsreligion i Italia og gjør det tidligere så massivt katolske landet til en verdslig stat.
4.Vurderingene er noe forskjellige i Roma av hvor mye det nye konkordat er blitt fremskyndet av oppgjøret mellom Italia og Vatikanet i kjølvannet av den store Banco Ambrosianoskandalen og Vatikanets rolle der.