Norwegian-Italian translation of konsist

Translation of the word konsist from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

konsist in Italian

konsist
korthetnoun concisione [f], brevità [f (invariable)], compattezza [f]
Similar words

 
 

More examples
1.Blid og opplagt på morgenkvisten svarer hun kjapt og konsist på uforberedte spørsmål om Ibsen, Ellida og egne planer - til tross for at hun så å si blir tatt på sengen.
2.Det er bygget opp så konsist, og er noe av bakgrunnen for at franskmenn stiller så store krav til seg selv.
3.En liten vever japanerinne, Mayumi Fujikawa, var solist i Mozarts Ddur fiolinkonsert og spilte sitt parti med faste strøk og glansfulle toner, energifylt i fortepassasjer, konsist i hurtige passasjer og med varme og personlig uttrykk i sitt melodispill - kanskje litt på siden av stilen i den langsomme satsen.
4.I et svar sa Willoch at" målrørsla" bekjemper ord og vendinger som er nødvendig for å få et rikt og konsist sprog.
5.Ivar Aasens kongstanke om et konsist skriftsprog" på norsk folkemåls grunn" har måttet kapitulere for middelmådig omgang med både bokmål og nynorsk.
6.Jeg må få bruke det uttrykket at det var vederkvegende å høre Riefling som solist i Beethovens Klaverkonsert nr. 3 cmoll, klassisk avklaret, konsist utmeislet i alle detaljer, med overblikk over helheten og samtidig med en varme som skapte kontakt med verkets indre liv.
7.Konsist og enkelt ruller han opp historien om Thomas F., den gamle mann som skjuler sin menneskelige varme og styrke bak et dekke av kold ironi.
8.Man får et konsist og klart innblikk i avtaler og planer som det ble noe av og også de som forble på papiret.
9.Selv om sluttkommunikeet blir konsist og leselig, er ikke Mexicokonferansen blitt den hendige lille konferansen som tenkt var, men tvertom en mammutkonferanse med 2500 deltagere og en noe knirkende avvikling fra arrangørhold.
10.Svarerkort og konsist på direkte spørsmål.
11.Svært godt er det de arbeider med, konsist beskrevet uten blødende lyrikk i menyen, og kombinasjonene er meningsfulle : ingen manierte" nye kjøkken"varianter som kreps med bjørnebær.
12.Den beretter - konsist og farverikt på samme tid - om tenkningen bak maktelitens disposisjoner, deres omhyggelige karriereforsikring, deres privilegier og deres langsiktige mål.
13.Det betyr jo noe for en politisk leder at han eller hun kan formulere seg konsist og ikke roter seg inn i setningsvaser.
14.Det overordnede mål, i mandat og innstilling, er at elevene skal bli bedre i norsk - uttrykt slik : flinkere til å uttrykke seg" klart og konsist, muntlig og skriftlig".
15.For det første må lovmakerne ha inngående kjennskap til det bestemte saksområde, og dernest må sproget være så klart og konsist at det ikke er tvil om hva man har ment.
16.Fremtidsvyer må formidles kort og konsist.
17.Men Kirke og undervisningsdepartementet har ikke svart konsist og greit på nettopp denne del av lærerkravet.
18.Men hvem snakker nå mest klart eller konsist der - Kvanmo eller DitlevSimonsen ?
19.Samtidig får de trening i å disponere stoff og skrive sammenhengende, klart, konsist og korrekt, heter det i en melding fra Institutt for nordisk språk og litteratur.
Your last searches