Norwegian-Italian translation of konstatere

Translation of the word konstatere from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

konstatere in Italian

konstatere
generellverb determinare, fissare, stabilire, constatare
Synonyms for konstatere
More examples
1.Det er kvalmende hult når de sovjetiske myndighetene i sin boikotterklæring taler de høye idealers sak", skriver Morgenbladet," og man samtidig kan konstatere den virkelighet makthaverne i Kreml viser overfor menneskerettighetsforkjemperen Andrej Sakharov og hans hustru Jelena Bonner".
2.Det er med tilfredsstillelse vi kan konstatere at Royal Viking Line nå bedrer sine resultater, og det er grunn til å tro at RVL i fremtiden vil bli en positiv bidragsyder innen Norwegian Caribbean Line", uttaler Arne Strand, administrerende direktør i Det Nordenfjeldske Dampskibsselskab.
3.Jeg trodde likevel jeg skulle greie å vinne, men må bare konstatere at det ikke holdt", sa Morten Sæther.
4.Men Idas foreldre måtte nedslått konstatere at skolens nedre aldersgrense var fire år.
5.Når spørsmålet om å åpne fronten overfor andre organisasjoner er så følelsesladd, så preget av organisasjonsstolthet og - det er riktig å konstatere - også prinsipielle holdninger, er det ikke uten risiko LOformannen reiser dette viktige spørsmålet.
6.Samtaler med flyktningene og selvsyn av leirene gjør det mulig å konstatere at forflytningene går for seg på en normal og velordnet måte, uten at det har forekommet beklagelige episoder.
7.Allerede nå kan vi konstatere en meget bred kontakt med folk.
8.Alt gikk fint, ja, mer enn det, kunne formannen i arrangementskomiteen, Vidar Lundetræ, lettet konstatere da det hele var rodd i havn.
9.DNO kommer inn på sokkelen, kunne olje og energiminister Kåre Kristiansen igår konstatere.
10.Det er bare hyggelig å konstatere at de omtalte designere Charlotte LundgrenEnger og Dag Brunzell har latt seg inspirere av trendkatalogen" Design Intelligence", eftersom jeg som konsulent og markedsfører av produktet selv har hatt dem som kunder. men nettopp derfor reagerer jeg på deres uttalelser angående våre priser kontra prisen på deres eget produkt.
11.Det er en holdning blant ungdom at det er tøft å se tøffe filmer, og de avviser" barnepikementaliteten" hos politi og påtalemyndighet, men dette er ting myndighetene må ta skikkelig alvorlig, sier Barkenæs, som imidlertid mener at det vil gå noen år før man kan konstatere hvilken betydning videovold har for kriminalitetsutviklingen blant ungdom.
12.Det er fint å konstatere at eieren av Norsk Jernverk nå tar skritt for å gjenoppta de diskusjoner vi hadde for halvannet år siden om samordning eller sammenslutning av stålvirksomheten.
13.Det er gledelig å konstatere at det fortsatt er bred forståelse mellom de tre regjeringspartier om nødvendigheten av å gi reelle skattelettelser, sier Høyres parlamentariske leder Jo Benkow.
14.Det er gledelig å konstatere at det i Stortinget er flertall for den viktige reform helseloven er, sier Christian Erlandsen.
15.Det er kun i handelsflåten man kan konstatere en nedgang i slike ulykker.
16.Det er leit å måtte konstatere at skuespillere ikke har samme rettsvern ved oppsigelser som man finner i arbeidslivet ellers.
17.Det er svært gledelig å konstatere at våre kunder og forbindelser har gitt firmaet støtte og" goodwill" i denne perioden, heter det i brevet.
18.Ja, men la meg først konstatere at efter sin død blir alle redaktører store.
19.Jeg regner ikke med at det vil bli tatt noe initiativ til nytt meglingsmøte i helgen, sier riksmeglingsmann Bjørn Haug, som onsdag kveld måtte konstatere at partene i statsoppgjøret ikke kom frem til noen ny tariffavtale.
20.Man sendte ned en dykker, som kunne konstatere at det ikke var store skader på skipet.
21.Men det nytter ikke bare å konstatere at man ikke er fornøyd, man må også ville noe, fortsetter bladet.
22.Nå må det da være mer interessant å konstatere hvor bra det skal bli.
23.Og det kan gjerne skje at vi mottar flere i løpet av uken, eftersom fristen tøyes noen dager, sier Per Nymoen, som naturlig nok ikke kan opplyse hvilke personer som har søkt, men som nøyer seg med å konstatere at det blant de ni han hittil har mottatt, finnes flere som man hadde håpet ville melde sin interesse.
24.På tross av slike dystre spådommer kan jeg konstatere at våre mannskaper er utstyrt med evne til å utnytte stridsmidlene og våpnene på en fornuftig måte.
25.To nautiske mil er forholdsvis langt, når det gjelder å konstatere at det var en ubåt, sier Ulf Schjølberg.
26.Vi har sendt ut en pressemelding hvor det understrekes at jordskjelvstasjonen Norsar ikke har kunnet konstatere at noen eksplosjon har skjedd, sier Stephansen.
27.Vi kan bare konstatere at mange barn er overlatt til seg selv store deler av dagen.
28.Vi kan idag konstatere at alt som er mulig har vært gjort for å bringe frem årsaken til ulykken.
29.Vi kan ikke nøye oss med bare å konstatere at vi er fremgangsrike, sa statsråd Hellstrøm da han nylig presenterte flere tiltak for å stimulere tjenesteeksporten fra Sverige.
30.Vi kan konstatere at vi ikke lenger har problemer i forholdet til argentinerne som følge av vår holdning under Falklandkonflikten, der Norge fordømte bruk av militære maktmidler.
Similar words

 
 

konstatere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) konstaterekonstaterendekonstatert
Indikative
1. Present
jegkonstaterer
dukonstaterer
hankonstaterer
vikonstaterer
derekonstaterer
dekonstaterer
8. Perfect
jeghar konstatert
duhar konstatert
hanhar konstatert
vihar konstatert
derehar konstatert
dehar konstatert
2. Imperfect
jegkonstaterte
dukonstaterte
hankonstaterte
vikonstaterte
derekonstaterte
dekonstaterte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde konstatert
duhadde konstatert
hanhadde konstatert
vihadde konstatert
derehadde konstatert
dehadde konstatert
4a. Future
jegvil/skal konstatere
duvil/skal konstatere
hanvil/skal konstatere
vivil/skal konstatere
derevil/skal konstatere
devil/skal konstatere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha konstatert
duvil/skal ha konstatert
hanvil/skal ha konstatert
vivil/skal ha konstatert
derevil/skal ha konstatert
devil/skal ha konstatert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle konstatere
duville/skulle konstatere
hanville/skulle konstatere
viville/skulle konstatere
dereville/skulle konstatere
deville/skulle konstatere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha konstatert
duville/skulle ha konstatert
hanville/skulle ha konstatert
viville/skulle ha konstatert
dereville/skulle ha konstatert
deville/skulle ha konstatert
Imperative
Affirmative
dukonstater
viLa oss konstatere
derekonstater
Negative
duikke konstater! (konstater ikke)
dereikke konstater! (konstater ikke)
Your last searches