Norwegian-Italian translation of konsulær

Translation of the word konsulær from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

konsulær in Italian

konsulær
politikkadjective consolare
Similar words

 
 

More examples
1.Bakgrunnen for bestemmelsen er blant annet at en konsulær tjenestemann har rett til å besøke en borger av senderstaten som er tatt i forvaring av politiet, rett til å snakke med ham eller korrespondere med ham, samt hjelpe ham med nødvendig juridisk bistand.
2.Efter ett års praktikanttjeneste som saksbehandlere i Utenriksdepartementet, vil de få ca. ett års teoretisk utdannelse og ett års praksis fra diplomatisk eller konsulær stasjon i utlandet før fast ansettelse som flyttepliktige tjenestemenn i utenriksetaten.
3.Med hvilken rett og utfra hvilke hensyn ble han opprinnelig nektet konsulær bistand da han først var blitt fengslet ?
4.Dersom byretten finner at Bjerckes uttalelser er vernet av konsulær immunitet, vil søksmålet måtte avvises.
5.Efter et års praktikanttjeneste som saksbehandlere i UD, vil de få ca. et års teoretisk utdannelse, derefter et års praksis ved diplomatisk eller konsulær utenriksstasjon før fast ansettelse som flyttepliktige tjenestemenn i utenriksetaten.
6.Efter ett års praktikanttjeneste som saksbehandlere i utenriksdepartementet vil de få ca. ett års teoretisk utdannelse og derefter ett års praksis fra diplomatisk eller konsulær utenriksstasjon før fast ansettelse som flyttepliktige tjenestemenn i utenrikstjenesten.
Your last searches