Norwegian-Italian translation of konsultere

Translation of the word konsultere from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

konsultere in Italian

konsultere
rådføreverb consultare, consultarsi con
Synonyms for konsultere
More examples
1.(Det grelleste eksempel på odiøs bruk av slike ord kan interesserte finne ved å konsultere Marta Steinsviks berømte og beryktede" Sankt Peters himmelnøkler").
2.Undersøkelser viser at ca. 20 prosent av dem som løper helmaraton, efter løpet har fysiske problemer og føler behov for å konsultere lege.
3.Vi har fått en regjering som vil være opptatt av å meditere, reflektere og konsultere.
4.Den britiske høyesterett (fem lovlorder i Overhuset) har gitt regjeringen medhold i at den kunne innføre organisasjonsforbud ved spionsenteret GCHQ i Cheltenham uten å konsultere fagforeningene.
5.Dersom man må konsultere en lege som har avtale med sin kommune, vil dette koste 45 kroner.
6.Det diskuteres bl.a. å opprette et eget råd som olje og energiministeren kan konsultere i vanskelige saker, men dette er bare en av mange mulige løsninger.
7.Det er viktig at departementet til enhver tid har en sentral faglig ekspertise som det kan konsultere, og at denne ekspertise har sin bakgrunn både i praktisk erfaring og god kontakt med dem som til daglig" forvalter" dette lovverk.
8.Disse tiltakene er av en slik art at oljeministrene har brukt julen på å konsultere sin respektive statsoverhoder.
9.Hvorfor gjorde vi det ganske ensidig uten å konsultere andre oljeprodusenter ?
10.Hvorfor konsultere folk du vet vil si nei ?
11.I stedet søker man andre løsninger, som f.eks. opprettelse av et råd olje og energiministeren kan konsultere.
12.Ifølge sikkerhetspakten mellom USA og Japan fra 1960 må USA konsultere Japan før atomvåpen kan føres inn i landet.
13.Imidlertid er det neppe tvil om at en efterforsker og også andre tjenestemenn har behov for å konsultere jurister i blant.
14.Iår måtte arbeidsgiverne i bankoppgjøret konsultere Finansdepartementet for å få et autorisert tall for overhenget, og fikk medhold i et overheng på 1,8 prosent.
15.Lege Knut Hørthes kunngjøring i Aftenpostens morgenutgave igår går ut på at den nye arbeidstiden som blir fastsatt ved legeavtalen ikke vil strekke til å gi konsultasjon til alle pasienter : -"... pasientene bes forsøke å konsultere andre spesialleger innen faget.
16.Lege kan man konsultere hvis man er i tvil om sin helse og merker unormale ting under eller efter løpet.
17.Men utsettelsen er også en bekreftelse på at den mektige Gromyko har behov for å konsultere sin egen hjemmefront.
18.Norge vil i denne forbindelse naturlig måtte konsultere sine allierte i NATO.
19.Tidligere måtte norske turister henvende seg til SOStjenesten i København for å konsultere lege.
20.Tiltakene er av en slik art at oljeministrene må konsultere sine respektive statsoverhoder før de møtes igjen.
21.Tjenestefolk som vi er vant med å konsultere, er tatt ut i streik.
22.Videre er det en sterk overdrivelse å hevde at 20 % av deltagerne har behov for å konsultere lege efter endt løp, og står i sterk kontrast til intervjuet med ekteparet Aagesen på dagsrevyen samme kveld (lørdag), som hevdet at de ikke har vært hos lege de siste ti år.
23.Wörner understreket at amerikanerne har lovet å informere og konsultere sine allierte under arbeidet videre, og de har gjort det klart at systemet også skal ta sikte på å dekke VestEuropa.
24.Det er med tilfredshet vi opplever USAs interesse og vilje til å informere og konsultere resten av alliansen.
25.Det er vel dyrt å konsultere slike spesialister ?
26.Er vi i øyeblikkstvil kan vi konsultere vakthavende lege på Legevakten.
27.Vi hadde ikke behov for å konsultere ekstradommerne, og heldigvis lettet tåken ganske raskt så mye at vi så hopperne hele veien, sa Johan Simonsen, som syntes det gikk greit å dømme i Holmenkollen 1985.
28.De siste årene er det gått en jevn strøm av libanesiske ledere til Damaskus for å konsultere president Hafez alAssad og andre syriske ledere.
29.Den lokale ledelse for et datterselskap innen EF skal også" konsultere" eller rådføre seg med de ansattes representant før slike tiltak gjennomføres og gjennomføringen er avhengig av at de ansatte bifaller beslutningen.
30.Denne harde dommen gjelder den norske evnen til å samarbeide, informere og konsultere Danmark i saker innen havforvaltningen og er ett av de resultater instituttbestyrer Willy Østreng på Fridtjof Nansen Stiftelsen legger frem i sin undersøkelse om norsk havforvaltning i 1970årene.
Similar words

 
 

konsultere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) konsulterekonsulterendekonsultert
Indikative
1. Present
jegkonsulterer
dukonsulterer
hankonsulterer
vikonsulterer
derekonsulterer
dekonsulterer
8. Perfect
jeghar konsultert
duhar konsultert
hanhar konsultert
vihar konsultert
derehar konsultert
dehar konsultert
2. Imperfect
jegkonsulterte
dukonsulterte
hankonsulterte
vikonsulterte
derekonsulterte
dekonsulterte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde konsultert
duhadde konsultert
hanhadde konsultert
vihadde konsultert
derehadde konsultert
dehadde konsultert
4a. Future
jegvil/skal konsultere
duvil/skal konsultere
hanvil/skal konsultere
vivil/skal konsultere
derevil/skal konsultere
devil/skal konsultere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha konsultert
duvil/skal ha konsultert
hanvil/skal ha konsultert
vivil/skal ha konsultert
derevil/skal ha konsultert
devil/skal ha konsultert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle konsultere
duville/skulle konsultere
hanville/skulle konsultere
viville/skulle konsultere
dereville/skulle konsultere
deville/skulle konsultere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha konsultert
duville/skulle ha konsultert
hanville/skulle ha konsultert
viville/skulle ha konsultert
dereville/skulle ha konsultert
deville/skulle ha konsultert
Imperative
Affirmative
dukonsulter
viLa oss konsultere
derekonsulter
Negative
duikke konsulter! (konsulter ikke)
dereikke konsulter! (konsulter ikke)
Your last searches