Norwegian-Italian translation of konto

 
 

More examples
1.Bør bankene likevel sosialiseres, spør en oppgitt far, efter at datteren ble avkrevet en slik sum for å veksle inn sine tiøringer i en bank der hun ikke hadde konto.
2.Det er fantasiløst å sette hele oljeoverskuddet på en konto eller bare la valutareservene øke, mente Lied.
3.Jeg hadde med meg et brev om et pengebeløp som skulle overføres til min konto fra en annen bank.
4.Stemte det at avisen hadde betalt 200 000 pund inn på en konto i hennes navn ?
5.Vi oppfordrer også de lagene som i inneværende år akter å betale samme beløp som ifjor, å sette mellomlegget inn på en sperret konto.
6.15 prosent av det beløp som til enhver tid blir overført konto for alment kulturarbeide (det dreier seg om ca. 6,3 millioner kroner iår) bør disponeres av bydelsutvalgene.
7.Administrerende direktør Peder Bonde og andre skal forklare seg om disposisjoner foretatt av Panamaselskapet Continental Trust Corp. som i mange år hadde konto i banken.
8.Allerede bevilgede penger står på konto, men det er altså ikke et fungerende råd.
9.Ankepunktet synes i første rekke å være at jeg ikke i tilstrekkelig grad trekker inn det forhold at bankene også har inntekter av sine sjekk og girotjenester gjennom at de betaler en forholdsvis lav rente på visse typer betalingskonti og de disponerer store beløp gratis i den periode som går fra betales konto belastes til pengene er overført og godskrevet betalingsmottagers konto.
10.Antall overføringer fra konto til konto øket med 6,7 prosent, til 23,7 millioner.
11.Bankforeningen har utredet kostnadene ved konto, sjekk og bankgirobruk, og drøftet spørsmålet om en avtale om gebyrer tidligere.
12.Bare Høyre og Fremskrittspartiet stemte for dette forslag, som i korthet gikk ut på at lotto skulle innføres fra 1. april neste år, at overskuddet skulle settes på sperret konto og at Regjeringen neste høst skulle fremlegge forslag om hvorledes overskuddet skulle disponeres.
13.Bare de som er innskuddskunder vil bli betjent, og det nytter ikke å bli kunde ved å åpne ny konto under streiken.
14.Bare de som ikke har bankkonto fra før noe sted, vil kunne få åpne konto under streiken.
15.Bedrifter som går godt, skal sette endel av pengene sine inn på konto i Riksbanken.
16.Beløpet blir belastet firmaets konto hos dennes bankforbindelse.
17.Blant aktuelle tiltak er økede likviditetsinndragninger, tvangsinnsettelse av overskudd på sperret konto, øket avsetning til investeringsfond og økede skatter og avgifter.
18.Bonus er på 15 prosent av årsrenten, slik at renten på f.eks. 12 måneders konto blir så høy som 8,05 prosent, selv efter reduksjonen på 0,5 prosent.
19.De fleste finner det likevel mer urimelig at man skal betale 150 kroner i året for å ha pengene på konto - som banken likevel tjener på.
20.De kundene som har konto i en annen bank, må sende denne banken skriftlig ordre om å overføre beløpet til den banken hvor de har lånet.
21.De pengene Arne Treholt fikk fra Irak, tilsammen 50 000 dollar, ble satt inn på en konto i Sveits.
22.Den norske Creditbank skal lansere et nytt kontorsystem for personkundene, som bl.a. innebærer at de må betale et årlig gebyr for å ha konto i banken, gebyr på bruk av sjekk og ved uttak.
23.Denne banken ligger lavt på lån, men på den annen side betaler den heller ikke mer enn fra fem til syv prosent på de pengene kundene plasserer på konto uten bindingstid.
24.Der får vi over en million kroner inn på øremerket konto for anlegget.
25.Det ble da oppdaget at en konto på 13 000 kroner i DnC heller ikke var ført opp, og dette fikk ligningsmyndighetene beskjed om fra banken.
26.Det er foreslått at frikjøpsbeløpene indeksreguleres hvert år og at beløpene indeksreguleres hvert år og at beløpene settes på rentebærende konto.
27.Det er også klart at DnC foreløbig blir stående alene med sitt nye system for konto og sjekkgebyr kombinert med høyere rente.
28.Det gjaldt en konto i Måsøy sparebank på nær 1,2 millioner kroner og en konto i DnC hvor det stod 13 000 kroner.
29.Det gjelder en konto på tett oppunder 1,2 millioner kroner i Måsøy sparebank og en konto på 13 000 kroner i DnC.
30.Det har vært arbeidet i lengre tid med et nytt kontosystem, og en tid hadde sparebankene planene klar for et opplegg som oppfordrer kundene til å samle alt på en konto, slik som bl.a. Kreditkassen har innført.
Your last searches