Norwegian-Italian translation of kontor

 
 

More examples
1.Den armenske revolusjonsarme" påtok seg ansvaret i en telefonmeddelelse til telegrambyrået Reuters kontor i Paris.
2.Denne plakat henger på fru Engum Hagens kontor.
3.Huseiernes servicekontor" i Karl Johans gate må ikke forveksles med vårt kontor av samme navn, sier direktør Svein Askevold i Oslo og Omegn Huseierforening.
4.Huseiernes sevicekontor" må ikke forveksles med det kontor vi opprettet 1. januar iår med samme navn.
5.Odd With beslagla Buttedahls kontor".
6.Alle skolene som hører inn under Skolesjefens kontor i Oslo, har fått tilsendt en brosjyre der skoletjenesten tilbyr å holde kurser og hele eller halve planleggingsdager gratis.
7.Alt ligger vel til rette, påpeker informasjonssjef Øyvind Limseth ved kommunikasjonsrådmannens kontor.
8.Av våre felles venner, svarte Kekkonen og nevnte ambassadør Stepanov og lederen for presidentens kontor, Juhani Perttunen.
9.BYGGHOLT har fått etableringstillatelse for å reise et nytt kontor og forretningsbygg på Nesbru i Asker.
10.Bare gjennom aktiv vilje til forenkling og service hos den enkelte ansatte og på det enkelte offentlige kontor vil vi oppnå resultater som merkes av publikum, skriver også statsråden.
11.Butikkene i Oslo har idag lov til å holde åpent fra 07.00 til 19.00, og til 16.00 på lørdager, forteller kontorsjef Svein Arrestad på sosialrådmannens kontor.
12.Både tollmyndighetene, de berørte avdelingene innen Justisdepartementet og Kommunal og arbeidsdirektoratet samt en representant for Riksadvokatens kontor vil legge frem sitt syn på saken, opplyser byråsjef Jon Johanson i Justisdepartementets politiavdeling til NTB.
13.Da jeg først talte til dere fra dette kontor, var vårt nasjonale forsvar farlig svakt.
14.Daglig bryter vi loven på vårt kontor, på grunn av for stor arbeidsmengde.
15.De siste meldinger fra Halifax og vårt kontor der tyder på at alt blir gjort for at mannskapet skal ha det så bra som mulig, sier direktør Helge Tønsberg.
16.Den rammer mest kvinner i varehandelen, på kontor og også i industrien.
17.Den samiske kultur er noe annet og mer enn lenkegjeng i Alta og demonstrasjoner på Statsministerens kontor, selv om slike virkemidler i sin tid kanskje var nødvendige.
18.Denne lønnen er ikke ulovlig efter norsk lov, men efter min mening er den utenfor enhver ramme for norske forhold i arbeidslivet, sier forretningsfører Ginny Guldbrandsen i Drammen Handel og Kontor til Fremtiden.
19.Dermed mener vi bruk av lønnsnevnd overhodet ikke er aktuelt, uttalte Rettedal, som ut over formiddagen satt klar til å møte partene på sitt kontor.
20.Dersom Kirken bruker trusler eller gjennomfører oppsigelser for å få folk til å lukke sin munn i livssynspørsmål, vil Landsorganisasjonens juridiske kontor øyeblikkelig ta saken opp dersom en fagforening henvender seg til oss, sier Nandrup Dahl, som imidlertid understreker at Hognestad nok må finne seg i kritikk og bli satt på plass, eventuelt godta en arbeidssituasjon han ikke liker.
21.Dersom Kirken bruker trusler eller gjennomfører oppsigelser for å få folk til å lukke sin munn i livssynsspørsmål, vil Landsorganisasjonens juridiske kontor ved henvendelse fra en fagforening øyeblikkelig ta saken.
22.Det ble efterhvert mye" handel og kontor", som en følge av at vi fikk mange flere ansatte.
23.Det er for det meste biler i dårlig stand vi setter i annonsene, forteller informasjonssjef Arne Foss på trafikksjefens kontor, men en sjelden gang har vi selvfølgelig også en bra bil.
24.Det er fremdeles for tidlig å si hva slags parkering det er snakk om, fra trafikksjefens kontor er det nemlig kommet signaler om at anlegget egner seg dårlig som alminnelig parkeringshus.
25.Det er ikke bare et stort forbruk, men også en misbruk av Riksmeglingsmannens kontor.
26.Det er ikke nødvendig å sette inn spesielle tiltak for å beskytte stasjonene på Bjørnøya og Hopen mot isbjørn, sier førstebetjent Erik Framstad ved sysselmannens kontor i Longyearbyen på Svalbard efter at han har besøkt de to stasjonene sammen med sysselmann Carl Wendt.
27.Det er ingen tilfeldighet at lekkasjen fra en republikansk statsadvokats kontor kom på dette tidspunkt, sier han.
28.Det er over ett år siden Norsk Folkehjelp fikk eget kontor i Mexico.
29.Det er skoledirektørens kontor i de enkelte fylker som planlegger konsertrutene, sier Håkon Furuseth.
30.Det er symbolsk å gi jord - derfor vil vi gi statsminister Kåre Willoch og den norske regjering vår" jord fra syd" for å understreke deres rolle i den tredje verden, sa inderen Narendra Taneja da han på vegne av NordSydkongressen overrakte statsministeren en krukke med jord på hans kontor iformiddag.
Your last searches