Norwegian-Italian translation of koordinator

Translation of the word koordinator from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

koordinator in Italian

koordinator
mannnoun coordinatore [m]
  kvinnenoun coordinatrice [f]
Similar words

 
 

More examples
1.De ansatte har selvfølgelig innsynsrett, og opplysningene er ikke tilgjengelige for utenforstående, sier koordinator i Phillips Petroleums dataavdeling, Boye Pettersen, til Aftenposten.
2.Hele hjelpeappratet for ungdom med sosiale og psykiske problemer i Oslo er i ferd med å rakne, sier koordinator for barne og ungdomspsykiatri Njål Petter Svensson i Oslo helseråd til Arbeiderbladet.
3.NAVFs sekretariat for kvinneforskning har vist seg særdeles nyttig som pådriver og koordinator, som informator og ikke minst gjennom sin initiering av prosjekter, heter det i brevet.
4.Tabletter kan bli sittende fast i spiserøret dersom de svelges uten vann eller mens man ligger, og det kan lett forårsake etseskader i spiserøret, sier Anne Elisabeth Smedstad, farmasøytisk konsulent i Norges Apotekerforening og koordinator for kampanjen.
5.Tungtvannsaksjonen mot Norsk Hydros anlegg ved Rjukan er trolig den mest betydningsfulle sabotasjeaksjonen som ble gjennomført av europeiske motstandsfolk under andre verdenskrig, og vi vil vise alle de fire fasene i detalj, sier koordinator for utstillingen, forskningsleder Mark Seaman, til Aftenposten.
6.Vår kreftavdeling er liten, men vi tror den har stor betydning som koordinator mellom den kirurgiske og den ikkekirurgiske behandling.
7.Advokatsønnen fra Venezuela opererer trolig som en" koordinator" for terroristaksjoner.
8.Akershus Informasjon A / S vil være koordinator for prosjektet, og en rekke interessenter har uttrykt interesse for å delta.
9.Avsløringen ble gjort før giftgasslekkasjen ved Union Carbidefabrikken i Bhopal i India der over 2 000 mennesker mistet livet, ifølge Ron Shipley, West Virginias koordinator når det gjelder oppbevaring av farlig avfall.
10.Barnevernet skal være styringsorgan for konfliktrådet, med sosialadministrasjonen som sekretariat og koordinator.
11.Daniel ble snart regjeringsjuntaens leder eller koordinator.
12.De glemmer at i tillegg til 72 000 nye flyktninger, vil det komme 460 000 legale innvandrere og to - tre millioner illegale hit til landet bare i år, sier Reaganadministrasjonens koordinator for flyktningepolitikken, Ambassadoratlarge H. Eugene Douglas.
13.Deltidsjobb som friidrettsforbundets forlengede arm og koordinator for USAstuderende norske friidrettsutøvere kommende vinter, muligens heltidsansatt trener i NFIF med hovedvekt på kastøvelser fra neste høst.
14.Den 1. mars reiser den norske legen Bjarne Ranheim til Peshawar i Pakistan for å overta som medisinsk koordinator for det internasjonale Røde Kors hjelpearbeide blant afghanske flyktninger.
15.Den internasjonale hvalfangstkommisjonen avslutter sitt møte i Buenos Aires den 24. juni, og hvis Norge fortsatt motsetter seg fem års totalfredning, går Greenpeace til aksjon fra denne dato, fastslår organisasjonens koordinator i hvalspørsmål, Michael Gylling Nielsen overfor Aftenposten.
16.Det ender trolig med at en av Shultz nærmeste medarbeidere utpekes som koordinator for det man håper skal bli nye forhandlinger over et bredt spektrum.
17.Det er Reaganadministrasjonens koordinator for flyktningepolitikk, AmbassadoratLarge H. Eugene Douglas, som sier dette i en samtale med Aftenposten.
18.Det er da også et fint og barnevennlig arrangement, med en rekke tilstelninger ved siden av selve utstillingen, sier koordinator Geir Johnson.
19.Det er en av grunnene til at vi krever gunstigere ordninger for studielån, sier Berit Karseth som er koordinator i De utdanningssøkendes kontaktutvalg (DUK).
20.Det er også forslaget om å opprette en stilling for en koordinator under sosialrådmannen.
21.Det er stemning for børsnotering av Tofte Industrier (Tofte Cellulose) blant selskapets aksjonærer, sier formann i bedriftsforsamlingen og koordinator for 60 prosent av eierinteressene i Tofte, administrerende direktør Egil Molteberg, til Aftenposten.
22.Eksportrådet skal være koordinator og et naturlig bindeledd.
23.Et internt stillingsutvalg i Finansdepartementet, med statssekretær Kjell Storvik som formann, mener generaldirektøren bør være koordinator og ikke daglig leder for de to direktoratene.
24.F.v. Marit Egelien, Øivin Christiansen i Luftfartsverket, lufthavnsjef Reidar K. Karlsen og koordinator Marines Alberts.
25.Finanskonsulent Siri Fürst Siri Fürst (26) er ansatt som finanskonsulent i Hafslund A / S. Hun er siviløkonom fra NHH og kommer fra Sparebankenes Kredittselskap A / S. Koordinator Rolf A. Hauge Rolf A. Hauge (42) er ansatt som prosjektkoordinator for Norge hos RaumaRepola OY, Pori Works.
26.Frøysnes var svært optimistiske efter at han mandag hadde samtaler med den vesttyske delegasjonslederen som er koordinator for vestgruppen og de øvrige representanter for disse landene.
27.Grimstad er koordinator for et stort fellesnordisk jordbruksprosjekt, MONAP som nå må begrenses av hensyn til bistandsarbeidernes sikkerhet.
28.Han er Norsk Folkehjelps koordinator i det viktige humanitære arbeide som organisasjonen har satt i gang i byen som en følge av at det ble skaffet midler til virksomheten under TVaksjonen for vel to år siden.
29.Han er øverstkommanderende i NordNorge og var koordinator for den store øvelsen.
30.Han har selv vært koordinator for den arbeidsgruppe som har utredet spørsmålet for Radiumhospitalet, og han legger ikke skjul på at dette sykehuset har gode muligheter til å få bevilgning til utstyret.
Your last searches